Deklaratë zyrtare e Ahrarusham: Si justifikim para Zotit tonë

0
200

Deklaratë zyrtare e Lëvizjes Islamike Ahrarusham me titull

Si justifikim para Zotit tonë

Me emrin e Allahut të mëshirëshmit mëshiruesit.

Allahu thotë: (Nëse i frikësohesh tradhëtisë ndonjë grupi njerëzit atëhere sillu me ta njësoj sepse Allahu nuk i do tradhëtarët) El enfal 58.

Falenderimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Paqja dhe bekimet qofshin mbi profetin tonë Muhamedin, i cili ka thënë: “Ai që ka marrveshje me një popull tjetër atëhere të mos lidh e zgjidhë nyjen e saj derisa afati i saj të mbarojë apo të sillet me ta ashtu siç u sollën” E transmeton Ahmedi.

Na u paraqit organizata e Ibrahim Avad Bagdadiut, komandanti i SHIISH-it, ku i drejtohej pasuesve të tij duke mashtruar umetin: “Ju këshillojmë që të mos e prekni atë që nuk sulmon”. Pastaj thoshte: “Jepini përparësi faljes dhe mëshirës, që të jeni të lirë kudër armikut të paskrupullt i cili i kanoset të gjithë pasuesve të sunetit”.

Këto fjalë i thoshte atëhere kur muftitë e SHIISH-it në Dirozor, në Rakkah dhe në Haseke, sëbashku me disa komandantë të tyre ishin mbledhur në mbledhje për të nxjerrur gjykimin me tekfir kundrë Frontit Islamik për të gjithë ata, si për komandën ashtu edhe për ushtarët, me preteksin se ata kanë përkrahur qafirat duke mos e shfaqur armiqësinë kundër tyre. Ne posedojmë një inçizim të cilin do e paraqesim në të ardhmen.

Në mëngjesin e datë 6.4.1435h që përkon me 6.2.2014 erdhi goditja e pabesë. Çetat e armatosura të pasuesve të Bagdadiut sulmuan repartet e Lëvizjes Islamike Ahrarusham dhe frontet e saj në Haseke, duke zhvatur armët dhe repartet dhe duke kapur rob muxhahidët dhe duke i imponuar që tu jepnin besën grupit të tyre megjithëse Ahrarusham kanë qënë më të hershëm në terren dhe veprimtari dhe me ndikim më të madh në luftë.

Duke ditur që një marrveshje ishte arritur mes nesh në Haseke për mosluftim dhe për ti dhënë përparësi luftimit të sistemit dhe aleatëve të tij në atë zonë. Kjo marrveshje ishte hapur me përbetimin në vijim: “Betohemi për Allahun e lartë dhe të madh se ne nuk do ta ngrejmë pushkën në fytyrat e vëllezërve tanë apo mes njëri-tjetrit apo ndaj ndonjë grupi që lufton kundër sistemit”.

Bazuar në këtë që thamë ne e konsiderojmë këtë marrveshje të anulluar dhe se SHIISH-i është një grup i pabesë dhe tradhëtar dhe na ka prerë në besë dhe e ka thyer marrveshjen.

Allahu thotë: (Ai që triumfon pas padrejtësisë që i është bërë, ai nuk është i qortuar) Esh shura 41.

Allahu është mbrojtësi i të sinqertëve./kohaislame.com

U shkrua më
7.4.1435
7.2.2014

Shqip: F.Leli