Duhet të mësohesh të jetosh mes belave që s'ndalen!

0
231

Duhet të mësohesh të jetosh mes belave që s’ndalen! Përcillet nga Hudhejfe ibn Jemani (një nga miqtë e Profetit) të ketë thënë: “Sa herë që do t’iu ndodh diçka nga e cila do të shqetësoheni, pas saj do t’iu vijë diçka tjetër që do t’iu preokupojë e do të lini atë që ishte para saj.” Ibn Ebi Shejbe 4/458 Justinian Topulli