Edhe një poshtrim i Kosovës karshi Izraelit

0
243

BURRË I LIG Enver Hoxhaj: Edhe një poshtrim i Kosovës karshi Izraelit

I pritur nga niveli më i ultë i mundshëm diplomatik, pothuajse i injoruar fare, ish-ministri i jashtëm në kabinetin qeveritar të Hashim Thaçit, paska lutur Izraelin jo për njohje e ndihmë për njohje, por për ngritje të një grupi miqësie!

Nënshtrim e vetëposhtrim i paparë.

Nuk e ditka ky se shoqata miqësie midis popullit jahudi dhe të shqiptarëve ka sa të duash. Edhe për një grup të tillë miqësie paska nevojë Kosova? Kjo i mjaftuaka Kosovës në raportet e saj me Izraelin?