Ekonomitë më të mëdha në Evropë

0
352

Me një ekonomi me vlerë 3.4 trilionë dollarë në vitin 2017, Gjermania është ekonomia më e madhe në Evropë.

Ekonomia e kontinentit evropian përfshin të paktën 740 milionë njerëz nga 50 shtete. Përderisa pasuria e kombeve të ndryshme ndryshon, shtetet që konsiderohen të varfëra në Evropë janë më të pasura se disa nga vendet e pasura në kontinentet e tjera, pavarësisht se cila metodë përdoret për të matur ekonominë. Këto metoda mund të përdorin kurset e këmbimit të monedhës së vendit, duke shpërfillur standardin e jetesës dhe koston e jetesës (produkti nominal i brendshëm bruto), ose metoda mund të injorojë kurset e këmbimit dhe në vend të kësaj të fokusohet në standardet dhe koston e jetesës të njohur ndryshe si blerja pariteti i fuqisë (PPP) produkti i brendshëm bruto (PBB). Si GDP-ja nominale ashtu edhe PPP-ja përdoren për të siguruar një perspektivë më të madhe në ekonominë e një shteti.shkruan kumti.com

Ekonomitë më të mira evropiane
Së bashku, ekonomitë në këtë listë kontribuojnë rreth 22.29% të totalit të ekonomisë globale, me përfshirjen e Turqisë, territori i së cilës përhapet në dy kontinente; Evropë dhe Azi. Një sasi e konsiderueshme e kësaj përqindjeje vjen nga shtatë vendet më të larta në listën e hartuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN). Renditja e kontinenteve sipas pasurisë së tyre, Evropa është kontinenti i tretë më i pasur. Azia është e para, ndërsa Amerika e Veriut është e dyta.

Gjermania, ekonomia e katërt më e fortë në botë, është ekonomia më e fortë në Evropë me një ekonomi me vlerë 3.4 trilionë dollarë, e ndjekur nga Mbretëria e Bashkuar me një ekonomi me vlerë 2.9 trilionë dollarë. Franca është e treta në listë me 2.4 trilion dollarë. Mbretëria e Bashkuar dhe Franca i vendosin ato në vendin e pestë dhe gjashtë, respektivisht në botë. Italia dhe Rusia përfundojnë pesë vendet e Evropës me ekonomi me vlerë 1.8 trilionë dollarë dhe 1.5 trilionë dollarë respektivisht. Këto pesë vende kontribuojnë rreth 15% të totalit të ekonomisë botërore me një vlerë të kombinuar prej rreth 12 trilionë dollarësh. Këto pesë vende, së bashku me Spanjën (1.2 trilionë dollarë dhe 1.58% të aksioneve globale), janë të gjitha ndër pesëmbëdhjetë vendet më të pasura në botë. Prandaj, Evropa përbën më shumë se gjysmën e dhjetë vendeve më të pasura në planet.

Nga pesëmbëdhjetë vendet në listë, Danimarka renditet e fundit me një pjesëmarrje prej 0.390% të PBB-së botërore dhe një ekonomie me vlerë 304 miliardë dollarë. Dy vendet e tjera që përbëjnë tre të fundit janë Austria në vendin e katërmbëdhjetë dhe një ekonomi me vlerë 383 miliardë dollarë (0.492%), ndërsa Norvegjia është e dymbëdhjeta me një pjesë prej 0.503% (392 miliardë dollarë) të ekonomisë botërore.

Krahasimi i këtyre shifrave me ato të lëshuara në vitin 2016 nga FMN, ka shumë pak ndryshim në renditje. Lista është kryesisht e njëjtë me përjashtim që Turqia është përfshirë në listën e vitit 2017 si pjesë e Evropës. Norvegjia është përmirësuar gjithashtu pak dhe tani është mbi Austrinë. Si rezultat i përfshirjes së Turqisë në listën e 2017, atëherë Irlanda humbet një vend në pesëmbëdhjetë të lartë.

Metoda e përdorur për të përpiluar listën
Metoda nominale e gjetjes së PBB-së përdoret në këtë listë. Nëse krahasimet do të bëheshin me listën PPP, atëherë ai ndryshon në mënyrë drastike gjërat. Për shembull, Danimarka do të humbiste 22 vende dhe do të ishte pozicioni 60 në renditjen globale në krahasim me pozicionin 38 global. Ekonomitë më të fuqishme nuk preken shumë.shkruan Kumti.com