Gjithsesi duhet vepruar

Patjetër duhet të veprojmë dhe të përparojmë. Allahu i Lartësuar ka thënë: ‘’Rrahmani – (Mëshiruesi – Zoti ynë), Ai ia mësoi Kuranin. E krijoi njeriun. Ia mësoi atij të folurit (të shprehurit, të shqiptuarit). Dielli dhe Hëna udhëtojnë sipas një përcaktimi të saktë.’’ Rrahman, 1-5.

– Mëso një sure!

– Mëso një ajet!

– Përcill një çështje të fesë!

– Transmeto një hadith!

– Shëno një mësim!

– Dëgjo një kasetë!

– Lexo një libër!

– Shpërnda një fletëpalosje!

– Përmblidh një ligjëratë!

– Paraqit një këshillë!

– Publiko një mesazh!

– Shkruaj një artikull!

– Lidhu me një websajt!

– Përmirëso një gabim!

– Shoqërohu me një këshillues!

– Ndihmo një të nevojshëm!

– Shpenzo nga pasuria!

– Ndihmo një të varfër!

– Udhëzo një të humbur!

– Falja besimtarëve një namaz!

– Kryeje një umre!

– Mbaje një hutbe!

– Prezanto një mendim!

– Pengo një bidat (risi në fe)!

– Agjëro një ditë!

– Ushqeje një skamnor!

– Përcill një xhenaze!

– Veshmbath një të zhveshur!

– Vizito një të sëmurë!

– Ndërto një xhami!

– Rregullo një rrugicë!

– Ndihmo një të shtypur!

– Planifiko një projekt!

– Pengo armikun!

– Zbulo dyfytyrëshin!

– Udhëzo një të pafe!

– Konsultohu me dijetarin!

– Propozo një mendim!

– Korrespondo me një revistë!

– Prezanto një program!

Kështu mendo për llojllojshmërinë e veprimeve në fe!

/Muhamed Salih Munexhid

Përktheu: Ulvi Fejzullahu

/klubikulturor/kohaislame

Artikulli paraprakTuneli i i ri i Bosforit lidh Evropën me Azinë
Artikulli vijuesTë biesh në gjumë herët rregullon presionin e gjakut