Gjykatat federale të SHBA-së i janë nënshtruar sulmit të hakerëve

0
151

Hakerët kanë sulmuar faqet e Internetit të gjykatave federale të SHBA-së, sistemin e qasjes publike në dokumentet elektronike gjyqësore (PACER) si dhe sistemin e paraqitjes së padive elektronike.
Për shkak të sulmit kibernetik këto faqe në Internet për njëfarë kohë qenë të paarritshme për përdoruesit, u çrregullua procesi i paraqitjes së padive gjyqësore dhe publikimit të dokumenteve të gjykatës.
Përfaqësuesit e Zyrës Administrative të Gjykatave të SHBA-së deklaruan se ka nisur hetimi për evidentimin e shkaqeve të incidentit, pa specifikuar kurrfarë hollësish, përfshirë edhe shkallën e dëmit të shkaktuar nga veprimet e hakerëve.