HOXHA QË PRAKTIKOJ ATË QË E PREDIKONTE!

0
176

Mustafa El Mexhzub, thirrës dhe mësues i Islamit në Sidnei të Australisë, është vrarë në një prej betejave në Siri me 20 Gusht. Allahu e pastë pranuar si shehid, na bëftë pasues të rrugës së tij dhe na takoftë me të në Xhenet! Amin!

Postimi i fundit i shejh Mustafa El Mexhzub në faqen e tij në facebook ishte me 3 Gusht 2012, në të cilin shkroi:

“Një mësim i rëndësishëm që kam mësuar këtu ku jam (në Siri) është:

Kurrë mos e gjykoni një njeri nga madhështia e bicepsit të tij, gjerësia e shpatullave të tij, fuqia e zërit të tij, agresiviteti i tij përballë muslimanëve të tjerë apo nga fjalimet reklamuese të ekzagjeruara që ai i ripërsërit, por gjykojeni atë sipas vendosmërisë së tij në fatkeqësi (sprova) dhe në fushëbeteja.

Subhanallah! Kam takuar vëllezër këtu që në shikim të parë mund të mendosh se ata janë shumë të dobët ose së tepërmi të mëshirshëm (për shkak të mënyrës se si i trajtojnë muslimanët e tjerë), por në fushëbeteja ata janë luanë që gjëmojnë; ata janë të ashpër dhe të fortë; ata i frikësojnë armiqtë e tyre më shumë se njëqind burra me muskuj të mëdhenj; siç janë përshkruar sahanët në Kuran (ata janë të ashpër ndaj jobesimtarëve e të mëshirshëm midis tyre).”

Më parë, pasi shejh Mustafa El Mexhzub e kishte lënë Australinë, kishte shkruar në facebook mesazhin ne vijim:

“Vallahi, nëse ka dikush që do ta përshkruaja si luftëtar dhe hero, do të ishte gruaja ime Rauja (Umm Ammar); ajo bëri sakrificën e madhe të dërgimit të burrit të saj përtej oqeaneve dhe tokave; ajo hoqi dorë nga komoditeti i të qenit pranë burrit të saj, në mënyrë që të përfitojnë njerëz që ajo kurrë nuk i ka takuar (muslimanët sirianë); ajo pranoi ta bartë rrezikun e humbjes së burrit të saj në këtë botë; ajo pranoi ta bartë ngarkesën e rëndë e përkujdesjes për tre fëmijët tanë dhe kurrë nuk u ankua.

Vallahi, kur ajo e kuptoi se unë do të udhëtoja larg, nuk u ankua as edhe një herë, por tha: shpresoj të takohemi në xhenet nëse nuk takohemi përsëri në këtë botë, dhe më tha të mos shqetësohesha për fëmijët e mi dhe se ajo kurrë nuk do të martohej përsëri në qoftë se unë do të vritesha.

E falënderoj atë për çdo gjë dhe e falënderoj Allahun nga thellësia e zemrës që më bekoi me të, dhe e lus Allahun ta shpërblejë atë pafundësisht për atë se ishte shoqja më e mirë që mund ta kisha.

Vallahi, kurrë nuk do të mendoja të kem ndonjë grua tjetër, si të dytë me të, sepse ajo është gjithçka që mund të kërkoj.”

__
Ja Allah, na bëj të fuqishëm për t’i përballuar sprovat me të cilat na sprovon!

Shqip: Driton Xh.

***

A Shaykh practicing what he preaches!

Shaykh Mustapha’s last post on his Facebook page was on Aug 3 2012 in which he wrote:

“One important lesson I learnt where I am is:
never judge a person by the greatness of his biceps or the width of his shoulders or the loudness of his voice or his aggressiveness in front of other Muslims or by the hype talk he repeats, rather judge him by his steadfastness at calamities and on the battlefields. subhanallah I met brothers here who from the first instance you might think they are too merciful or weak (due to the way they treat other Muslims), however on the battlefields they are lions that roar. They are stern and firm, they scare their enemies more than 100 men with big muscles. like the way the companions where described in the Quran. (they are merciful towards one another and stern against their enemies).”

After Sheikh Mustapha Al Majzoub left Australia he wrote the following on his facebook:

”Wallahi, if there is anyone I would like to describe as a warrior and a hero, it’ll be my wife Rawya (Um Ammaar), she made the great sacrifice of sending her husband
across the oceans and lands, she gave up her comfort of being close to her husband for the sake of benefiting people she never met, she carried
the risk of never seeing her husband again in this world, she carried the heavy load of looking after our 3 children alone & never complained.

Wallahi when she found out I’m traveling far away she didn’t complain once, rather she only said I hope to be with you in jannah if we don’t meet again in this world, and she said to me not worry about my children and that she’ll never marry anyone again if I was to be martyred.

I thank her for everything& I thank Allah from the bottom of my heart for blessing me with her & I ask Allah to reward her immensely for being the best friend I can ever have.

Wallahi I would never think of having any other wife 2nd to her because she’s all I can ask for.”