Kur Allahu është me ty, Ai e hap edhe detin për ty.

0
1565

~~Kur je ti me Allahun e Madheruar edhe Allahu eshte me ty, e kur Allahu eshte me ty, Ai e hap edhe detin per ty.

“Dhe kur u panë dy grupet, shokët e Musait thanë: “Me siguri na zunë!”
Ai (Musai) tha: “Kurrsesi, me mua është Zoti im, Ai do të më udhëzojë”.
Ndërsa Ne Musait i thamë: “Me shkopin tënd bjeri detit”. Deti u nda dhe çdo pjesë u bë si kodër e madhe.
E Ne i afruam atje të tjerët (ata të faraonit).
Dhe Ne e shpëtuam Musain dhe të gjithë ata që ishin me të.
Kurse të tjerët i përmbytëm në ujë”.
Kuran : esh Shuara 61-66