Përse nganjëherë hënen e shohim edhe ditën?

0
230
Hëna duket më shumë se sa yjet,për arsye se ajo është shumë pranë tokës.Nëse merr ndriçim të mirë nga dielli,në varësi edhe të pozicionit të saj,ajo mund të duket mjaft mirë edhe gjatë ditës. Forca e ndriçimit të ditës,bën që të humbasë shkëlqimi i yjeve. Në fakt,në vendet,ku janë yjet,ndriçimi i tyre duket ndryshe.Syri ynë këtë dallim nuk mund ta kuptojë.Mirëpo,nëse ka ndriçim të mjaftueshëm në zonën ku është hëna,atë mund ta vërejmë.Madje atëherë,kur moti është i mirë,edhe planetin Vënia mund ta shohim.