SHTATË MIRËSI TË HESHTJES

0
134

1. Adhurim, pa u lodhur fare

2. Zbukurim, pa u stolisur fare
3. Autoritet, pa pushtet (imponim)
4. Kala-mburojë, pa mur
5. Nuk ke nevojë t’i kërkosh ndjesë a falje askujt
6. Mbulim i të metave të injorancës
dhe, e fundit,
7. Pejgamberi [alejhis salatu ves selam] ka thënë: “Kush e beson Allahun e Madhëruar dhe Ditën e Fundit, le të flet mirë, ose le të heshtë!”

sedatislami.wp