Shumica e njerëzve

0
342
Shumica e njerëzve dëshirojnë të ndihen si të veçantë, andaj lavdëroje sinqerisht.
Shumica e njerëzve dëshirojnë një të nesërme më të mirë, andaj jepi shpresë.
Shumica e njerëzve dëshirojnë udhëzime, andaj jepi udhëzime.
Shumicës së njerëzve u bjer morali, andaj trimëroje.
Shumica e njerëzve dëshiron sukses, andaj ndihmoje!
‪#‎vetëzhvillim‬