Si ishte i Dërguari ynë

Ishte prej atyre që falte më së shumti…

Që nga koha kur ishte në Meke dhe përjetonte lloj lloj vuajtje dhe ofendime, Allahu i Madhërishëm e këshilloi: “E ti (Muhammed) sillu me zemërgjerësi”.(Hixhr, 85). Në këto situata udhëhiqej nga ideja e këtyre fjalëve: “Zoti im, Ti fale popullin tim, sepse ata në të vërtetë nuk dinë.” (Buhariu dhe Muslimi).

Allahu i Madhërishëm i tha: “Ti (Muhammed) trego mëshirë, urdhëro për mirë dhe hiqu prej të padijshmëve.” (A’raf, 199). Dhe, në të vërtete Muhamedi a.s. ishte njeriu që falte më së shumti dhe i tejkalonte gabimet dhe lëshimet e tjerëve. Aisheja r.a. për këtë ka thënë: “Pasha Zotin, i Dërguari i Allahut s.a.v.s asnjëherë nuk është hakmarrë për lëndimet që atij ia kanë bërë”. (Buhariu).

I Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë: “Njeriut që fal të tjerët, Allahu ia ngrit reputacionin.” (Muslimi).

Me moralin e tij, faljen dhe sjelljen e butë njerëzore, i Dërguari i Allahut s.a.v.s. arriti t’i përftoj zemrat e njerëzve si dhe arriti ta fitoj dashurinë dhe simpatinë e tyre.

Ua lehtësonte njerëzve

Allahu i Madhërishëm ka thënë: “Dhe Ne do të drejtojmë ty në më të lehtën. (A’la, 8). Që do të thotë, o Muhamed, Allahu do ta lehtësoj ta bësh dhe ta flasësh gjithë atë që është e mirë dhe do të shpall një ligj i cili është i lehtë dhe tolerant dhe ku nuk do të ketë vështirësi as për ty e as për ata që të ndjekin.

Dhe në të vërtetë i Dërguari i Allahut s.a.v.s në çdo rast ua lehtësonte njerëzve, ndërsa njerëzit i këshillonte: “Lehtësoni dhe mos vështirësoni.” (Buhariu)

Asnjëherë nuk i mungonte buzëqeshja

I Dërguari i Allahut kishte një fytyrë të gëzuar, ndërsa buzëqeshja asnjëherë nuk largohej nga buzët e tij. Xherir ibn Abdullah Bexheli r.a. ka thënë: “Që kur kam pranuar Islamin, i Dërguari i Allahut s.a.v.s asnjëherë nuk më ndaloi ta vizitoj dhe asnjëherë nuk më ka shikuar e të mos buzëqesh.” (Buhariu).

Gjithashtu shokëve të tij u tha: “Edhe buzëqeshja ndaj vëllaut tënd është sadaka.” (Tirmidhiu)

Burimi: Akos.ba

Përktheu: A. D. Islampress

Artikulli paraprak“Në Francë “reforma islame” me dorën e shtetit është lëvizje politike”
Artikulli vijuesJa cili është grupi terrorist që ka vrarë më shumë amerikanë që pas 11 Shtatorit