Si mund ta konvertoni Celsius në Kelvin?

Celsius dhe Kelvin janë dy shkallë të zakonshme të temperaturës së përdorur.

Çfarë është temperatura?
Temperatura është intensiteti i nxehtësisë ose ftohtësisë së një objekti. Temperatura termodinamike mund të definohet si një masë e energjisë kinetike të molekulave (ose atomeve) të objektit. Në përgjithësi, sa më shpejt që molekulat lëvizin në një objekt, aq më e lartë do të jetë energjia dhe temperatura kinetike.Kumti.com

Një tjetër mënyrë për të përcaktuar temperaturën është që të marrin në konsideratë dy objekte të përbërë nga metale të ndryshme (përçuesve të nxehtësisë). Kur këto objekte mbahen në kontakt për një kohë të mjaftueshme, ata do të arrijnë një gjendje të “Ekuilibri termik”. Ekuilibri tregon se objektet nuk transferojnë ndonjë energji neto (nxehtësi) njëri-tjetrit. Ne pastaj do të themi se dy objektet e dhëna janë në të njëjtën temperaturë. Kjo është prona që mund të përdoret për të matur temperaturën. Kur e mbajmë një termometër në kontakt me objektin (temperatura e të cilit duhet të zbulohet), temperatura e objektit mund të përcaktohet kur arrihet ekuilibri. Megjithatë, për objekte shumë të nxehta, që lëvizin ose larg, ne përgjithësisht përdorim intensitetin e rrezatimit infra të kuqe (ngrohjes) për të matur temperaturën. Shkencëtarët kanë zhvilluar edhe termometra të cilët punojnë duke matur shpejtësinë e zërit në gaz.Kumti.com

Shkallët e Temperaturës
Tre shkallët e zakonshme të përdorura janë: Celsius (C), Fahrenheit (F) dhe Kelvin (K). Një shkallë e katërt, Rankine (R), përdoret për disa qëllime inxhinierike. Në këtë shkallë, madhësia e shkallës është e njëjtë si në shkallën Fahrenheit dhe zeroja e saj është në zero absolute. Kelvin është njësia bazë e temperaturës në Sistemin Ndërkombëtar të Njësive (SI).

Shkalla e Celsiusit
Shkalla Celsius u shpik nga një astronom suedez, Anders Celsius. Në këtë shkallë, diferenca midis temperaturave të ngrirjes dhe pikave të vlimit të ujit ndahet në 100 njësi ose shkallë. Pika e ngrirjes vendoset në 0 gradë Celsius dhe pika e vlimit vendoset në 100 gradë Celsius, si në presionin atmosferik standard. Kjo shkallë shpesh quhet si shkalla celsius sepse hendeku midis dy pikave të përcaktuara (ngrirja dhe pikat e shkrirjes së ujit) është 100 gradë.Kumti.com

Shkalla e Kelvin
Kur materialet ftohen, humbasin nxehtësinë dhe temperatura e tyre zvogëlohet. Teorikisht, ne mund të mbajmë ftohjen e një objekti derisa të mos mbetet më shumë nxehtësi për t’u dhënë. Temperatura në atë pikë quhet zero absolute. Zera e shkallës Kelvin është vendosur në këtë pikë. Meqenëse nuk ka temperaturë nën zero absolute, shkalla Kelvin nuk ka temperatura negative. Në këtë shkallë, pika e ngrirjes së ujit është 273.15 K dhe pika e tij e vlimit është 373.15 K.

Konvertimi midis Celsiusit dhe Kelvinit
Në të dy shkallët Kelvin dhe Celsius, diferenca midis pikës së ngrirjes së ujit dhe pikës së vlimit të saj është 100 njësi. Prandaj mund të themi 1 K = 1 gradë Celsius. Megjithatë, pikët fillestare të të dy peshave janë të ndryshme. Shkalla Kelvin fillon në zero absolute dhe në këtë shkallë uji ngrihet në 273.15 K. Nga ana tjetër, në shkallën Celsius, zero (0 gradë Celsius) është vendosur në pikën e ngrirjes së ujit. Për të barazuar dy shkallët, themi, pika e ngrirjes së ujit = 273 K = 0 gradë Celsius. Kjo është, K = C + 273.15 ose C = K – 273.15./Kumti.com

Artikulli paraprakA e dini se Genghis Khan ka vrarë më shumë njerëz sesa Hitleri?
Artikulli vijuesA e dini se Albert Ajnshtajnit i ishte ofruar Presidenca izraelite?