SI TA LLOGARITNI VETVETEN PËRMES 44 PYETJEVE?

0
328

1. A i ke falur të gjitha namazet me xhemat dhe a je kujdesur ta zësh safin e parë?

2. A ke lexuar diç nga Libri i Allahut me meditim?
3. A i ke falur nafilet, si: nafilet e namuzeve, duhanë, vitrin?
4. A e ke lutur Allahun me sinqeritet, a i je përgjëruar duke qenë i bindur në përgjigje?
5. A ke qenë i vëmendshëm në namaz, a ke shfaqur drojën, a ke luftuar djallin dhe a ke larguar vesveset?
6. A ke kryer lutjet e mëngjesit dhe mbrëmjes si dhe lutjet e tejra kohore e vendore?
7. A ke filluar nga e djathta dhe me të djathtën në ushqimin, veshjen, pastrimin, sjelljet dhe në të gjitha punët tua?
8. A ke vizituar varrezat dhe a ke e përkujtuar melekun e vdekjes dhe përgatitjen për të?
9. Ndaj atyre që janë sjellë keq dhe kanë bërë gabime në adresë tënden, a je sjellë mirë dhe me butësi?
10. A ke bërë përpjekje për përmirësimin e gabimeve tua në vend se të merresh me gabimet e të tjerëve?
11. A je orvatur për të qenë prej të devotshmëve dhe për tu larguar nga gjërat që shkaktojnë plogështi në fe?
12. A të janë mbushur sytë lot dhe a të është mbushur zemra frikë prej Allahut duke qenë në vetmi?
13. A je munduar ta ftosh në Islam ndonjë të ri?
14. Sa ke qenë i matur në jetën tënde, respektivisht në shpenzime dhe dhënie pas luksit?
15. Sa ke ruajtur kohën dhe e ke shfrytëzuar atë në dije dhe mësim përmendësh të ndonjë hadithi?
16. A ke përshëndetur njerëzit që i njeh dhe të huajt si dhe a ke qenë fjalëmirë, fytyrëçelë dhe i buzëqeshur?
17. A ke qenë i sjellshëm ndaj prindërve, a ke mbajtur lidhjet me familjen, a ke vizituar ndonjë vëlla mysliman?
18. A i bërë sexhde falënderimi Allahut kur ke dëgjuar ndonjë lajm të mirë?
19. Nëse je lajmëruar për diç të keqe, të mërzitshme, pikëlluese, a je çuar të falësh namaz që ta gjesh ngushëllimin në të?
20. A ka pajtuar dy të armiqësuar dhe, personalisht, ti, a je pajtuar me ata që i ke braktisur?
21. A i ke dhënë lëmoshë ndonjë të varfri dhe a ke kontribuar për ndonjë vepër humanitare?
22. A i je përgjigjur takimeve dhe orareve të premtuara, që të shpëtosh nga hipokrizia?
23. A ke urdhëruar për të mirë, a ke ndaluar nga e keqja, a je larguar nga lajkatimi në llogari të fesë?
24. A ke agjëruar për Allahun, veçanërisht të hënat dhe të enjtet?
25. A ke ndarë kohë për familjen tënde për tua mësuar fenë?
26. A ke vizituar ndonjë të sëmurë dhe a je lutur për të tek Allahu?
27. A je ndikuar nga ajo që iu ndodhë myslimanëve në çdo vend?
28. A je treguar kureshtar për të kryer Haxhin dhe Umren para vdekjes sate?
29. A ke qenë kureshtar për t’iu dhënë sihariqe besimtarëve për gjëra me të cilat gëzohen?
30. A i je shmangur qëndrimit me mëkatarë, përveç në rastet kur i thërret ata në fe?
31. A ke përdorur misvakun gjatë abdesit dhe para namazit?
32. A e ke llogaritur veten para gjumit dhe a ke fjetur ndërsa zemra jote nuk ka qenë e ngarkuar me urrejtje për asnjë mysliman – njeri?
33. A ia ke patur frikën Allahut në punët tua dhe a je munduar të jesh i sinqertë në to?
34. A ke përsëritur fjalët e ezanit pas muezzinit, që të kesh shpërblim ndërmjetësimin e të Dërguarit të Allahut [alejhis salatu ves selam]?
35. A i je shmangur teprimit në ushqim, të folur, shikim, gjumë, shoqërim dhe të qeshur?
36. A je kujdesur të mos përgojosh njerëzit dhe të mos flasësh keq?
37. A ke ruajtur shikimin dhe dëgjimin nga gjërat e ndaluara?
38. A e ke lutur Allahun të të përforcojë në fe, të ta mundësojë hyrjen në Xhennet dhe shpëtimin nga Xhehennemi?
39. A e ke falënderuar Allahun për mirësitë e Islamit, shëndetit, pasurisë, fëmijëve?
40. A je mbështetur në Allahun, a ke kërkuar mbrojtjen e Ti dhe a i je dorëzuar me tërë qenien Atij?
41. A je lutur në vetmi për ndonjë vëlla mysliman?
42. A ke qenë modest me njerëzit si dhe a iu ke ndihmuar atyre aq sa ke patur mundësi?
43. A ke medituar në krijesat e Allahut dhe a je zhytur thellë në mendime rreth krijimtarisë së Tij?
44. A i je ankuar Allahut për çdo gjë që të ndodhë dhe a je larguar nga ankimi tek njerëzit?

Ahmed Halid el-Utejbi
Në shqip: Sedat G. ISLAMI/sedatislami.wordpress.com