Si të jem një menaxher i suksesshëm?

Të gjithë menaxherët e suksesshëm dhe efektivë duhet të kenë katër aftësi të përgjithshme: aftësitë konceptuale, komunikuese, teknike dhe politike.

1.Aftësitë konceptuale i referohen kapacitetit mendor për të analizuar dhe për të diagnostikuar situata komplekse.

Këto aftësi i ndihmojnë menaxherët të shohin sesi mund të kombinohet punët dhe si mund ta lehtësojnë një proces të mirë vendimmarrjeje.

2.Aftësitë komunikuese përmbledhin aftësinë për të punuar me njerëz të tjerë, për ti kuptuar dhe për ti motivuar edhe individualisht edhe në grup.

3.Aftësitë teknike bazohet në njohuri.

Për menaxherët e nivelit të lartë këto aftësi janë më të lidhura me njohjen e industrisë dhe në një kuptim të përgjithshëm të proceseve të produkteve të organizatës.

4.Aftësitë politike lidhen me aftësinë për të përmirësuar pozicionin personal, për të fituar pushtet dhe për të fituar pushtet dhe për të vendosur lidhjet e duhura.

 

Artikulli paraprakQysh me lënë përshtypje të mirë që në fillim?
Artikulli vijuesQysh me ndryshu e-mail adresën e Apple ID?