"Të pasur me varfëri të madhe"

0
302
Se çfarë bote po jetojmë secili nga ne gjykon vetë, por çudirat nuk kanë të ndaluar. Një përcjellës i faqes sonë një një postim të tij në Facebook se sot kemi një fenomen interesant, që të çuditë : ” Kam parë pasuri të madhe tek të varfërit dhe varfëri të madhe tek të pasurit!”
Se a ka të drejtë ai mbetet secili ta sheh pozitën dhe veprimin e vet gjatë varfërisë dhe pasurisë!