TI E DËMTON ISLAMIN

0
283

TI E DËMTON ISLAMIN

– Prej dëmeve të Islamit je ti nëse flet pa dituri.

– Nëse mendon se di dhe të rritet mendja.

– Nëse fillon të mos i dëgjosh hoxhallarët e të japësh fetva.

– Nëse mendon se leximi i librave të pavarëson nga dijetarët.

– Nëse mendon se je i aftë me mendjen tënde ta kuptosh ajetin apo hadithin.

Por ti prap nuk e dëmton Islamin. E dëmton veç vetën tënde.