Mbjellja e paqes dhe zhdukja e zullumit

0
244

Mbjellja e paqes dhe zhdukjes së zullumit është prej parimeve më madhështore të Islamit.

Kundërshtimi i këtij rregulli është kundërshtim ose keqkuptim i kësaj feje. Lulzim Susuri