William Robertson Smith: Vetëm me diktaturë dhe qeveri kukulla pengohet ushtrimi i fesë nga muslimanët.

0
400

Orientalisti William Robertson Smith thoshte:

Nëse muslimanëve u jepet liria dhe u lejohet të ndërtojnë sisteme shoqërore demokratike atëhere islami do të ngadhënjejë mbi demokracinë por vetëm me diktaturë dhe qeveri kukulla pengohet ushtrimi i fesë nga muslimanët.