Çfarë është Dendësia?

Dendësia është një njësi e përdorur për të matur kompaktësinë e një substance.

Ashtu si çdo njësi tjetër e matjes, densiteti ka një shumëllojshmëri të përdorimeve dhe aplikacioneve në fusha të ndryshme. Ajo është përdorur nga shkencëtarët për të zgjidhur problemet, sidomos ato gjeologjike.

Çfarë është Dendësia?
Dendësia është një njësi që përdoret për të matur kompaktësinë e një substance dhe kryesisht llogaritet në kilogram për metër kub (Kg / m3) ose gram për centimetër kub (g / cm3). Prandaj, dendësia e çdo objekti mund të barazohet mesatarisht me përmbledhjen e masës së saj të ndarë nga vëllimi i agreguar i objektit. Në terma të thjeshtë, dendësia është numri i kilogramëve që peshon një objekt me një metër katror.

Çdo substancë ka densitetin e vet pasi që secili është bërë nga molekula dhe atome të ndryshme. Prandaj, nuk është pjesa më e madhe e një objekti që përcakton dendësinë, por masën. Për shembull, metali, druri dhe plastika me madhësi të njëjtë kanë dendësi të ndryshme sepse ato kanë masa të ndryshme. Ata kanë masa të ndryshme sepse secili ndryshon në mënyrën se si janë të paketuara atomet për të bërë objektin. Për shembull, metalet si bakri, hekuri dhe plumbi kanë më shumë paketim të atomeve në krahasim me plastikën dhe drurin, prandaj masat më të larta të këtyre metaleve janë ato që i bëjnë ato më të dendura se druri dhe plastika.

Është gjithashtu e rëndësishme të merret në konsideratë fakti që masa nuk është peshë dhe se masa mbetet konstante pavarësisht ndryshimeve në vend. Megjithatë, ndryshimet në peshë. Për shembull, pesha e trupit të një individi në Tokë do të ndryshojë nëse individi udhëton në Hënë.

Si të llogaritni dendësinë
Për ta bërë më të lehtë për të kuptuar, ne do të shohim një shembull se si të llogarisim densitetin e një substance. Së pari, ju duhet të kujtoni se densiteti është ndarja e vëllimit nga masa e të njëjtit objekt. Ne do të fillojmë duke shikuar një objekt me kube me secilën anë duke matur 4 metra me një masë prej 5 kilogramësh.

Tani që ne kemi nevojë për vëllim dhe masë, së pari do të llogarisim volumin me anë të të cilit do të shumëzojmë gjatësinë (L), gjerësinë (W) dhe lartësinë (H); prandaj, Vëllimi (V) = 4m * 4m * 4m, duke na dhënë 64 metra kub. Dhe pasi që masa është 5 kilogram, atëherë densiteti = ndarja e volumit në masë, e cila është 64 metra kub ndarëse me 5 kilogram. Kështu, densiteti i objektit të mësipërm është 12.8kg / m3.

Aplikimi i dendësisë
Aplikimi i dendësisë është i gjerë. Shkon nga ndërtimi i anijeve në identifikimin e shkëmbinjve. Për të kuptuar thellësisht, le të diskutojmë shkurtimisht se si zbatohet në objektet lundruese në ujë.

Disa objekte zhyten ose rriten në varësi nëse ato janë gazra ose lëngje. Përcaktuesi nëse këto objekte zhyten ose rriten është dendësia e lëngjeve ose gazrave në të cilat ato janë pezulluar. Prandaj, kuptimi i konceptit të densitetit ndihmon në ditur se pse objektet zhyten ose notojnë në ujë dhe lëvizjet e objekteve dhe gazrave në atmosferë. Një shembull është një anije që lundron në ujë pavarësisht peshës dhe madhësisë së saj. Ju mund të thoni se anija është bërë prej çeliku i cili është një metal me densitet më të lartë sesa uji; anija është ndërtuar në një mënyrë që vëllimi i saj është i madh, kështu që kur masa e anijes është e ndarë me vëllimin e saj, ajo vjen më pak se 1.0g / cm3 e cila është dendësia e ujit. Anija duhet të mbetet me densitet më të vogël se uji edhe kur të jetë i ngarkuar ose do të zhytet.

Dendësia përdoret gjithashtu për identifikimin e mineraleve dhe kuptimin e përbërjes së shkëmbit. Ajo gjithashtu kontrollon rrymat dhe qarkullimin e oqeanit./Kumti.com

Artikulli paraprakA e dini se Albert Ajnshtajnit i ishte ofruar Presidenca izraelite?
Artikulli vijuesSi u emërua Oqeani Atlantik?