Çfarë është toponimi?

Toponimi është studimi i emrave të vendeve, veçanërisht kuptimet e tyre, tipologjia, përdorimi dhe origjina.

 

Toponimi është studimi i emrave të vendeve, veçanërisht kuptimet e tyre, tipologjia, përdorimi dhe origjina. Termi toponim rrjedh nga fjala greke topos që do të thotë “rajoni” dhe onoma do të thotë “të emërohet”. Studimi i emrave rajonal quhet toponimi i cili është një degë onomastike. Toponimi gjithashtu i referohet një entiteti gjeografik ose ndonjë emri të përgjithshëm për çdo vend. Terma të tjera të lidhura me toponimin janë hidronimi, i cili i referohet një trupi të ujit dhe oronimit, i cili i referohet një kodre ose një mali, ndërsa kushdo që studion toponim njihet si toponimist.Kumti.com

Karakteristikat e një Toponimi
Emrat e rajoneve të ndryshme rrjedhin nga kultura e njerëzve që jetojnë atje ose në një zonë tjetër. Këta emra kanë një tipar unik për të qenë konservator, pasi ato mbeten vite relevante pasi disa njerëz pushtuan rajonin. Toponimet në vende të ndryshme si Kanadaja, Meksika dhe Shtetet e Bashkuara kanë terma vendas në emrat e tyre, si Saskatchewan dhe Ottawa në Kanada, dhe Acapulco dhe Oaxaca në Meksikë. Vende të tjera janë emëruar sipas natyrës së politikës në rajon, siç është Perandoria Bizantine në Romë. Perandoria bizantine, e njohur ndryshe si Perandoria Romake Lindore, rrjedh nga termi Bizant, që do të thotë një zonë shumë komplekse dhe mund të ketë qenë emëruar bizantin për shkak të natyrës së komplikuar të politikës dhe administratës në rajon.

Llojet e Toponimeve

Toponimet përshkruese janë përshkrimet e vendit nëse është terreni apo bimët e kultivuara në rajon nga kolonët e parë në tokë. Emri i “Maleve Shkëmbore” përshkruan topografinë e vendit. Chicago filloi nga një interpretim francez i termit “Shikaakwa” që do të thotë qepë me erë të keq. Toponimet shoqëruese lidhen me një pikë referimi unike në rajon, për shembull, Mill River i referohet një mulli që ishte në rrjedhat në zonë dhe gjithashtu Springfield në Massachusetts. Emrat e incidentit janë vende të emëruara pas një incidenti që ndodhi në atë rajon si Bloody Ridge dhe Battle Creek. Emrat posedues janë vende të emëruara sipas terrenit gjeografik të zonës si Lugina e Castro. Disa vende janë emëruar pas një personi të mirënjohur që bëri diçka të paharrueshme për zonën. Disa emra përkujtues të vendeve përfshijnë Ilinois, i cili është emëruar pas indianëve të Illinit, dhe Seattle emërohet pas Shefit Seattle. Qytete të tjera u jepen emra të lavdërueshëm ose lavdërues si Lugina Pleasant. Emrat e gabuar i referohen gabimeve historike në përkthimin dhe emërtimin e vendeve, siç janë Indet Perëndimore, të cilat nuk janë as në Indinë as në anën perëndimore të Indisë. Disa emra vendesh prodhohen ose përbëhen nga emra si Tesnus, që është muzg kur shkruhet prapa, dhe gjithashtu Reklaw që lexon Walkerin kur lexohet prapa. Rajonet e tjera janë emëruar pas shtëpisë së kolonëve fillestar që erdhën në qytet. Disa nga kushtet e ndryshimit si New Mexico, të emëruar nga kolonët e Meksikanëve.

Historia e Fjalës “Toponimi”

Termi toponimi mendohet të ketë dalë në gjuhën angleze në 1876 dhe që nga ajo kohë është përdorur në vend të “emrit të vendit” sidomos në mesin e gjeografëve ose në diskursin profesional. Toponimistët e parë mendohet se kanë qenë poetë dhe tregimtarë, të cilët i kanë dhënë emrat e vendeve në tregimet e tyre. Kohëherë toponimi shërbeu si themeli i legjendave të tyre etiologjike. Procesi i etimologjisë popullore gjithmonë mori përsipër kur emri i një vendi kishte një kuptim të rremë kur emri ishte marrë në bazë të strukturës ose zërit të tij. Për shembull, toponimi i Hellespontit thuhet se është emëruar pas Helle, i cili u mbyt duke kaluar nëpër vendin me vëllain e saj Phrixus në dashin e tyre të artë. Megjithatë, emri rrjedh nga gjuha pellaze, e cila është një gjuhë e vjetër dhe sipas George Stewart Hellespont do të thotë ‘Pontus i ngushtë’. Studiuesit zbuluan se vendi-emri ofron një pasqyrë të gjeografisë historike të një rajoni. Jo vetëm që emri i rajonit përshkruan modelet e vendbanimeve etnike të një vendi, por gjithashtu ndihmon në identifikimin e periudhave të emigracionit.

Si janë themeluar Emrat e Vendeve?
Toponimistët krijojnë emrat gjeografikë të vendeve në diskutim dhe bashkëpunim me ekspertë për emrat e vendit nga Kombet e Bashkuara. Ato aplikojnë shkencë toponimi kur krijojnë një emër gjeografik të një zone. Gjeografët mbështeten në historitë lokale, hartat dhe intervistat e vendbanimit kur krijojnë një vend-emër. Kuptimi, origjina, gjuha dhe shqiptimi i emrit të veçantë midis fakteve të tjera vendimtare regjistrohen gjithmonë gjatë këtij procesi. Në vitin 2002, konferenca e standardizimit të emrave të vendit nga Grupi i Ekspertëve të Kombeve të Bashkuara mbi Emrat Gjeografik (UNGEGN) e njohu se megjithëse praktika e emërtimit të vendeve pas individëve ende ekziston, mund të jetë problematike. Prandaj ata rekomandojnë që autoritetet kombëtare përgjegjëse për ndryshimin e emrave të vendosin rregullat se sa kohë duhet të presin pas vdekjes së një personi para përdorimit të emrave përkujtues.

Proceset toponomike

Proceset toponimike janë procesi unik i cili mund të shkaktojë që autoritetet të ndryshojnë emrin dhe kuptimin e një vendi-emri. Disa nga proceset që mund të krijojnë një ndryshim në toponim përfshijnë konfllimin, shkurtimin dhe konvergjencën, midis proceseve të tjera. Shkurtim thyen emrin në një formë të thjeshtë për të shqiptuar, ndërsa konflacioni është një proces ku dy elementet e një toponimi janë të hutuar. Procesi i konvergjencës ndodh kur toponimi derdhet drejt një foneme të mirënjohur në emrin gjeografik.

Zëvendësimi i gjuhës së prindërve është procesi më dramatik i toponimeve. Nëse vendi miraton një gjuhë të re e cila zakonisht përdoret nga vendasit, kuptimi i emrit të vendit mund të ndryshojë gjithashtu. Në skenarë të rëndë, emri gjithashtu mund të ndryshohet. Emri gjithashtu mund të riciklohet dhe madje të ndryshohet. Gjuha e prindërve mund të evoluojë, por kjo nuk do të ndryshojë vetëm emrin e rajonit. Evolucioni i gjuhës së prindërve mund të lejojë që proceset tjera toponimike të zhvillohen.

Zakonisht, përpunimi i emrit bëhet kur dy rajone të veçanta kanë të njëjtin emër. Në Mbretërinë e Bashkuar, dy zona të afërta dhe fqinje me emra të ngjashëm u bënë pak / të mëdhenj apo të vegjël, si në rastin e Newcastle-under-Lyme dhe fqinjit të tyre Newcastle-upon-Tyne. Karakteristikat lokale dallojnë këto dy qytete.

Procesi i prapambetjes është një proces toponimik ku vendi-emri përfitohet nga një veçori apo vend aty pranë në vend të vetvetes. Në raste të shumta, një lumë ose lumë me një emër të harruar mund të riemërohet pas rajonit në bregun e lumit ose anasjelltas. Përmes këtij procesi, lumi i bukur në Rochdale u bë lumit Roch. Në Kembrixh, emri i Urës në Granta ndryshoi nga Grantabrice në Cantebrugge dhe më në fund në Kembrixh, dhe emri i lumit u ndryshua në “Cam”./Kumti.com

Artikulli paraprakA mund të udhëtojnë amerikanët në Kubë?
Artikulli vijuesÇfarë është hegjemonia?