Çka është Klani?

Një grup njerëzish që kanë të njëjtin farefisnie ose prejardhje quhen klan.

Një fis është një grup individësh që gjurmojnë mbretërimin e vërtetë ose të perceptuar të përbashkët dhe prejardhjen. Megjithëse termi klan zakonisht është i lidhur me malësorët skocezë, në një kuptim më të gjerë antropologjik, një klan është çdo grup jo-korporativ në të cilin supozohen lidhjet gjenealogjike midis anëtarëve.Kumti.com

Klanet nga kontinenti ose rajoni

Rajoni i Madh i Liqeneve të Afrikës
Bazuar në përkufizimin e rajonit të Madh të Liqeneve të Afrikës, një klan është një njësi organizative shoqërore që ka strukturën më të vjetër, duke grupuar njerëz që kanë një origjinë dhe mbiemër të përbashkët. Shumica e klaneve në këtë rajon kufizohen në vende të veçanta, për shembull, Hutu dhe Tutsi gjenden në Ruanda dhe Burundi. Megjithatë, anëtarët e klaneve janë shpërndarë me kalimin e kohës për shkak të hapësirës së kufizuar. Termi klan gjetur rrugën e saj në rajon përmes evropianëve në shekullin e nëntëmbëdhjetë, i cili gjeti ngjashmëri me klane të tjera në Evropë. Rëndësia e bashkangjitur me klanin ndryshon me vendet; në Ruandë, një klan është një strukturë e shquar me nënndarje të quajtura nënklanë ku arrihen vendimet shoqërore, ndërsa në vende të tjera ajo është vendosur në mesin e shumë grupeve të vogla që formojnë shoqërinë më të madhe.

Amerika
Në Amerikën e Veriut, njerëzit Anishinaabë gjurmuan prejardhjen e tyre përmes klaneve patrilineale, toteme. Anishinaabet u kategorizuan në grupe të quajtur Odoodeman (klanet) ku secila Odoodem (njëjës i Odoodeman) u përfaqësua nga një kafshë e veçantë. Klanet përdoreshin për të diktuar banorët e pozicioneve tradicionale, marrëdhëniet ndër-fisnore dhe martesat. Deri më sot, klani ende luan një rol vendimtar në jetën dhe identitetin e Anishinaabe.

Azisë Qendrore
Klanet konsiderohen si grupe politike që i drejtojnë agjendat e tyre përmes besnikërisë fisnore dhe rajonale. Ata shpesh kanë kontroll mbi disa departamente në qeveri. Megjithatë, brenda anëtarëve të qeverisë të klaneve të njëjta herë pas here ndryshojnë në disa çështje. Për shembull, në qeverinë e Uzbekistanit, klani i Samarkandit mban një nga ministria e fuqishme e qeverisë, Ministria e Brendshme. Para zgjerimit të rusëve, banorët e Azisë Qendrore përdorën për t’u identifikuar nga klanet.

Evropë
Klanet në këtë rajon, për shembull, klani irlandez, kishin lidhje familjare tradicionale të kategorizuara në grupe me trashëgimi dhe mbiemër të përbashkët. Klanin (familjen) e përdorur për të përfaqësuar familjet e zgjeruara duke futur fjalën Mac që do të thotë “bir i” për të pluralizuar mbiemrat, për shembull, familja MacCarthy u përfaqësua nga “Clann Carthaihg”. Gjithashtu, klani nënkuptonte një nëngrup, fëmijët e paraardhësve të kohëve të fundit. Populli irlandez i jep rëndësi klaneve dhe stabilitetit që i sjell shoqërisë, dhe ata e kanë ruajtur ekzistencën e saj për shekuj.

Rëndësia e klaneve
Shoqëria është e organizuar tërësisht rreth klanit dhe është parë si një familje e madhe e zgjeruar. Anëtarët ndajnë një paraardhës të përbashkët të largët dhe ndihmojnë njëri-tjetrin gjatë kohëve të vështira. Anëtarët e moshuar të klanit janë të besuar me përgjegjësinë e sjelljes së rendit në shoqëri. Anëtarët e klaneve bashkohen përballë kërcënimeve të jashtme dhe luftojnë kërcënime të tilla së bashku. Megjithëse kultura e fiseve po zhduket gradualisht, ajo ende vazhdon të luajë një rol dominuese në zonat e largëta dhe rurale në pjesë të ndryshme të botës./Kumti.com

Artikulli paraprakÇfarë është Medreseja
Artikulli vijuesKrasniqi: LDK dhe Lista Serbe me qëndrime të përbashkëta për Specialen në Parlamentin Europian