Cikli i Ujit

Cikli i ujit, i cili njihet edhe si cikli hidrologjik ose cikli hidrologjik, i referohet lëvizjes së pafundme të ujit nën, mbi ose mbi sipërfaqen e tokës./Kumti.com

Uji është jeta. Uji është një element i natyrshëm që përdoret nga të gjitha gjallesat dhe gjërat jo të gjalla. Uji është në një gjendje të vazhdueshme të lëvizjes dhe tranzicionit nga një shtet në tjetrin. Ekzistojnë tre shtete të ujit, pra të ngurta (akull), të lëngshme dhe avujt.

Përcaktimi i Ciklit të Ujit

Cikli i ujit, i cili njihet edhe si cikli hidrologjik ose cikli hidrologjik, i referohet lëvizjes së pafundme të ujit nën, mbi ose mbi sipërfaqen e tokës. Masa totale e ujit të pranishëm në tokë është relativisht konstante me kalimin e kohës. Nëse ky ujë është i pranishëm si i kripur, i freskët ose në atmosferë, varet nga një varg i gjerë ndryshoresh moti. Çfarëdo që këto ndryshore janë, masa mbetet konstante. Për shembull, për sasinë e ujit në atmosferë për të rritur, atëherë do të thotë se sasia e ujit të kripur ose e ujit të freskët është zvogëluar. Uji është çështje. Shkenca themelore tregon se materia nuk mund të krijohet apo të shkatërrohet, por mund të ndryshohet. Ka procese të ndryshme përmes të cilave uji lëviz nga një shtet në tjetrin duke përfshirë avullimin, infiltrimin, rrjedhën sipërfaqësore dhe nëntokësore, si dhe kondensimin dhe reshjet. Uji mund të ndryshojë shtetet (akull, lëng ose avull) përmes avullimit, kondensimit dhe reshjeve. Sipërfaqja ose nën-sipërfaqja rrjedh vetëm shërben për të lëvizur ujin nga një vend në tjetrin.

Rreth 96% e sasisë totale të ujit në tokë përbëhet nga uji i kripur. Vetëm 4% mbeten për të bërë ujë të freskët. Përafërsisht 68% e 4% të ujit total të freskët është e lidhur në akullnajat dhe akull me një tjetër nëntokë 30%.

Hapat e ciklit të ujit
Dielli është burimi kryesor i energjisë për ciklin. Kur dielli është jashtë, ajo nxehet çdo ujë që është jashtë në të hapur. Sa më i madh të jetë trupi i ujit, aq më i madh është efekti. Grimcat e ujit marrin energji nga dielli dhe nga ana tjetër avullohen në atmosferë në formë të lëngshme. Për të avulluar ujin, ajo nuk duhet të jetë në formë të lëngët. Edhe akulli dhe dëbora mund të avullojnë. Dëbora dhe akulli ose mund të kthehen në gjendje të lëngshme së pari dhe më pas të avullohen, ose temperatura mund të jetë mjaft e lartë për të sublimuar në çast në avull. Lartësimi është një proces ku një substancë ndryshon nga ngurta në gaz drejtpërdrejt pa u kthyer në lëng më parë. Një formë tjetër e avullimit njihet si evapotranspirim. Evapotranspiracioni i referohet avullit të ujit që është marrë kryesisht nga bimët.

Molekula e ujit përbëhet nga dy atome hidrogjeni, dhe një atom oksigjeni dhe formula e tij kimike është H20. H2 përfaqëson dy atomet e hidrogjenit, dhe O është për oksigjen. Atomet mund të përkufizohen thjesht si blloqe ndërtimi të molekulave. Komponentët kryesorë të ajrit në atmosferë janë azoti dhe oksigjeni. Të dyja këto elemente janë më të dendura se molekula e ujit. Si rezultat, molekula e ujit është e aftë të fitojë lartësi në atmosferë si rezultat i buoyancy. Është njohuri e zakonshme që substancat më të rënda qëndrojnë në fund me ato më të lehta që lëvizin në majë.

Është njohuri e zakonshme që sa më e lartë të shkoni, aq më e ftohtë bëhet. Ndërsa avulli fiton lartësi, presioni i ajrit vazhdon të bjerë. Presioni i ajrit është drejtpërdrejt proporcional me temperaturën, kështu që edhe temperatura bie. Kur temperatura të bjerë mjaft, avulli i ujit, plot energji nga dielli, fillon ta transferojë këtë ngrohje në atmosferën përreth. Kur avulli i ujit transferon mjaftueshëm energjinë e tij, reshjet (pikat e vogla të ujit) formohen në një proces të quajtur kondensimi. Një përqendrim masiv i reshjeve është i dukshëm nga sipërfaqja e tokës si retë. Sa më i lartë niveli, aq më i errët është reja. Ndonjëherë, mjegulla ose mjegulla mund të formohet kur kondensimi bëhet afër sipërfaqes. Kondensimi afër tokës mund të jetë për shkak të një rënie të papritur të presionit të ajrit ose kur një skicë e erërave të ngrohtë me erë të përplasen me një erë të ftohtë.

Retë plot reshje mund të bien në rajonin që ata formuan, ose mund të hidhen larg nga erërat për të depozituar ngarkesën e tyre në zona të tjera të botës. Reshjet mund të bien në forma të ndryshme në varësi të temperaturës në retë. Kur temperatura është mbi 2, atëherë reshjet do të jenë më të ngjarë të jenë në formë të lëngshme, të njohur edhe si shi. Nga ana tjetër, kur temperatura është nën 2, atëherë grimcat e kristalit do të formohen, të cilat do të bien si breshër, breshër ose borë që formojnë borë. Kur borë zgjat një kohë të gjatë, atëherë formohen akullnajat, të cilat janë të afta për ruajtjen e ujit për eons. Pjesa më e madhe e reshjeve do të bjerë në tokë në formën e ujit, e cila krijon lumenj periodikë, si dhe zhvillon balotazhet në sipërfaqen e planetit që mund të drenazhohen në organe sezonale si kënetat me të cilat shumica e saj rrjedh në det dhe oqeane. Një sasi e vogël e këtij uji infiltron në tokë për t’u përdorur nga bimët. Disa prej tyre furnizojnë disa nga lumenjtë dhe lumenjtë nëntokësorë. Disa nga këto reshje gjithashtu plotësojnë akuiferet. Aquifers mund të përshkruhet si nëntokësore natyrore

Procesi të tjera në ciklin e ujit
Janë dy procese kryesore të përfshira. I pari është reshjet. Reshjet i referohen avullit të ujit të kondensuar lart në atmosferë që bie në sipërfaqen e tokës. Pjesa më e madhe e reshjeve bie si shi, ndërkohë që disa prej tyre zbresin në formën e borës, të borës, të breshërit, të mjegullës, ndër të tjera. Përafërsisht 78% e reshjeve globale bie mbi oqean, me pjesën më të madhe të përqindjes së mbetur që bie mbi tokë, ndërsa një pjesë e vogël formon borë. Disa nga avujt e ujit mund të ndryshojnë drejtpërdrejt në akull në një proces të njohur si depozitim.

E dyta është avullimi. Avullimi është procesi përmes të cilit uji kthehet nga lëngu në një gjendje të gaztë dhe rritet në atmosferë. Kur përmendet avullimi, ajo gjithashtu përfshin nxitjen nga vegjetacioni. Së bashku, avulli nga bimët dhe trupat e ujit njihet si evapotranspirim. Nuk vjen si befasi që pjesa më e madhe e gazit vjen nga oqeanet dhe trupat e mëdha të ujit pasi ato janë më të ekspozuara ndaj efekteve të diellit. Evaporimi nga oqeanet përbën një duzinë 86% të avullit të ujit global. Disa ujë mund të jenë sublime.

Ka disa procese të vogla, të tilla si infiltrimi. Infiltrimi i referohet mënyrave të panumërta që uji kalon mbi ose nën tokë. Ndërsa rrjedh ujë, disa prej tyre derdhen në trupa të mëdha uji, ndërsa disa prej tyre mund të filtrohen poshtë në tokë. Infiltrimi gjithashtu çon në një proces të njohur si rrjedha nën sipërfaqe. Siç sugjeron emri, rrjedha nën sipërfaqe është lëvizja e ujit nën sipërfaqen e tokës. Disa nga ky ujë depozitohen në akuiferet, të drenuara në oqeane ose kthehen në sipërfaqe si burime.

Të tjerat përfshijnë shkrirjen e borës, që është uji i prodhuar nga shkrirja e akullit ose borës. Ndërthyerja e tendës është një tjetër proces që i referohet reshjeve të kapura nga gjethet e bimëve. Shiu zhduket pa rënë në tokë. Uji gjithashtu mund të ndikohet nga graviteti në procesin e filtrimit, ose mund të hyjë në mantelin përmes procesit të tektonikës së pllakave.

Efektet mbi klimën
Energjia është një element thelbësor në ciklin e ujit. Një nga pasojat e sekuencës është ndryshimi i temperaturës. Për shembull, nëpërmjet avullimit, uji merr energji (në formë të nxehtësisë) nga burimet e afërta, e cila zvoglon temperaturën e mjedisit. Anasjelltas, kur uji është në formë të avullit, ai është plot energji ngrohëse. Që ajo të kondensohet, atëherë duhet ta lirojë këtë nxehtësi në një mjedis që nga ana e tij të çon në një rritje të temperaturës. Kondensimi në atmosferë mund të çojë në formimin e shiut, ose nëse kushtet janë të përshtatshme, bie borë. Këto procese antagoniste luajnë një rol të rëndësishëm në ndikimin e klimës.

Përveç ndikimit në klimë, cikli është gjithashtu përgjegjës për pastrimin e ujit kur avullohet. Kur avulli i pista i lëngshëm avullohet, vetëm grimcat e ujit kthehen në avull. Papastërtitë që janë në ujë janë lënë në sipërfaqe. Kur ky avull bie në formën e shiut, uji është i pastër dhe i pastër për konsum njerëzor. Rrjedha e ujit në sipërfaqen e tokës dhe nën atë gjithashtu luan një rol vendimtar në lëvizjen e mineraleve nga një rajon në tjetrin. Shumica e gjërave të gjalla kërkojnë disa minerale që gjenden në ujë për mbijetesën dhe mirëqenien e tyre. Pjesa më e madhe e rrjedhës nëntokësore gjithashtu ndihmon në formimin e disa prej strukturave madhështore dhe të lë pa frymë të vendosura në botë. Një shembull i shkëlqyer i një marrëveshje të tillë është një stalaktit. Ka disa ndikime negative në balotazh sipërfaqësor me erozionin më të shpeshtë./Kumti.com

Artikulli paraprakÇ’është Besimi në ekonomi?
Artikulli vijuesÇfarë është Gjatësia?