Cili është dallimi mes organikes dhe inorganikes?

Komponimet organike përmbajnë karbon në strukturën e tyre dhe komponimet inorganike nuk kanë molekula të karbonit.

Përkufizimet e komponimeve organike dhe inorganike
Një përbërje organike i referohet substancave kimike që përmbajnë karbon në strukturën e tyre. Karboni që ekziston në organizmat e gjallë e bën atë organik, por elementë të tjerë si hidrogjeni, oksigjeni dhe azoti gjithashtu mund të jenë të pranishëm për shkak të lidhjeve të karbonit.

Nga ana tjetër, shkencëtarët përcaktojnë një përbërje inorganike si një mungesë molekulash karboni. Ata priren të sintetizohen nga sistemet gjeologjike dhe rrjedhin nga mineralet. Prodhimi i këtyre komponimeve është nëpërmjet ndërhyrjeve njerëzore ose eksperimenteve nga laboratorët.

Ushqime organike
Termat organike dhe inorganike përdoren gjithashtu bujqësisht për t’iu referuar ushqimit. Ushqimi organik është ushqimi i rritur pa gjurmë të kimikateve të tilla si herbicidet, pesticidet, plehrat, llumrat e ujërave të zeza dhe rrezatimet jonizuese. Prodhimi i ushqimit organik kërkon përdorimin e burimeve natyrore si mbetjet e drithërave dhe plehrat e plehut. Megjithatë, ushqimi inorganik është ajo që fermerët rriten me përdorimin e plehrave të prodhuara nga njeriu.

Dallimet midis komponimeve organike dhe inorganike
Së pari, komponimet organike janë prodhuar dhe shoqëruar kryesisht me organizma të gjallë. Shpesh ato rezultojnë nga aktivitetet njerëzore, ndërsa proceset jo-të gjalla prodhojnë komponime inorganike. Prandaj, është e zakonshme të gjesh se përbërjet organike përmbajnë acide yndyrore, lipide, proteina dhe enzime që gjenden në qelizat e organizmave të gjalla, ndërsa përbërësit inorganikë përmbajnë kripëra dhe metale. Së dyti, përbërjet organike përmbajnë atome metalike, ndërsa komponimet inorganike nuk kanë atomet metalik. Së treti, komponimet organike përbëhen nga atomet e karbonit së bashku me atomet e hidrogjenit që formojnë hidrokarburet. Përkundrazi, përbërësit inorganikë nuk posedojnë as hidrogjen, as karbonin.

Së fundmi, të gjitha përbërjet organike kanë karbon pa përjashtim. Megjithatë, disa komponime inorganike përmbajnë karboni në to. Për shembull, monoksidi i karbonit ka atome karboni, megjithatë, nuk është e mjaftueshme për ta klasifikuar atë nën përbërje organike. I njëjti rast zbatohet edhe për dioksidin e karbonit. Prandaj ekziston një përjashtim nga rregulli i përgjithshëm kur bëhet fjalë për komponimet inorganike.

Shembuj të përbërjeve organike dhe inorganike
Disa shembuj të përbërjeve organike përfshijnë saharozë dhe metan. Saharoza, i njohur zakonisht si sheqer, ka një emër kimik të shkruar si C12H22O11. Elementët që formojnë sheqer janë karboni, hidrogjeni dhe oksigjeni. Si rezultat, sheqeri kualifikohet për t’u quajtur një përbërje organike. Në mënyrë të ngjashme, metani (CH4) ka gjithashtu komponente të karbonit dhe hidrogjenit në strukturën e tij. Prandaj, metani është gjithashtu një përbërje e karbonit.

Nga ana tjetër, shembujt e përbërjeve inorganike janë sulfuri i amonit dhe kloridi i kalciumit. Përbërja kimike e të dyjave mund të shihet në emrat e tyre kimik: (NH4) 2S dhe CaCl2 respektivisht. Asnjëra prej këtyre përbërjeve nuk kualifikohet të quhet organike pasi që ata kanë mungesë të karbonit.

Kimi inorganike është një nga subjektet më të gjera pasi mbulon mijëra substanca që nuk kanë karbon. Shumica e komponimeve inorganike gjejnë përdorim në sektorët e mjekësisë dhe kujdesit shëndetësor. Për shembull, kloridet e natriumit dhe kaliumit lehtësojnë pacientët për dobësinë që përjetojnë gjatë dehidrimit, vjelljes dhe diarresë. Gjithashtu, oksigjeni është jetik për frymëmarrje dhe fluorid natriumi për parandalimin e kariesit të dhëmbëve. Nga ana tjetër, komponimet organike janë gjithashtu thelbësore. Aldehidet si formaldehidi janë thelbësore në ruajtjen e mostrave biologjike. Grafit dhe diamantët kanë çmime shumë të larta në tregjet e bizhuterive në mbarë botën.Kumti.com

Artikulli paraprakAvdullah Hoti: Përgadituni për zgjedhje
Artikulli vijuesSi është formuar bora?