Cili është dallimi midis racës dhe etnisë?

Gara lidhet kryesisht me tiparet fizike të një personi, ndërsa etnia është e lidhur me kulturën.Kumti.com

Cili është ndryshimi midis racës dhe përkatësisë etnike? Shumë njerëz kanë tendencë të mendojnë për racën dhe përkatësinë etnike si një dhe të njëjtë. Shpesh, fjalët përdoren në mënyrë të ndërsjellë. Duke kërkuar deri përkufizimin në një fjalor zakonisht nuk e bën atë edhe më të qartë. Megjithatë, këto dy fjalë kanë kuptime të veçanta. Kuptimi i domethënies së tyre të veçantë është gjithnjë e më e rëndësishme, veçanërisht sepse diversiteti në botë po vazhdon të rritet.

Çfarë është gara?
E thënë thjeshtë, raca është fjala që përdoret për të përshkruar karakteristikat fizike të një personi. Këto karakteristika mund të përfshijnë gjithçka nga ngjyra e lëkurës në ngjyrën e syve dhe strukturën e fytyrës në ngjyrën e flokëve. Ky term është fiziologjik në natyrë dhe i referohet popullatave të dallueshme brenda specieve më të mëdha. Gara dikur ishte një fushë e përbashkët shkencore e studimit. Sot, megjithatë, shumica e shkencëtarëve pajtohen se dallimet gjenetike midis racave nuk ekzistojnë.

Çka është etnia?
Etnia, nga ana tjetër, është fjala që përdoret për të përshkruar identitetin kulturor të një personi. Këto identitete mund të përfshijnë gjuhën, fenë, kombësinë, prejardhjen, veshjen dhe zakonet. Anëtarët e një etnie të veçantë tentojnë të identifikohen me njëri-tjetrin bazuar në këto tipare kulturore të përbashkëta. Ky term konsiderohet natyre antropologjike, sepse bazohet ne sjelljet e mesuara.

Dallimi ndërmjet racës dhe etnisë
Një shembull i dallimit në mes këtyre dy termave është duke ekzaminuar njerëzit që ndajnë të njëjtin përkatësi etnike. Dy njerëz mund ta identifikojnë etninë e tyre si amerikane, por racat e tyre mund të jenë të zeza dhe të bardha. Përveç kësaj, një person i lindur me prejardhje aziatike, i cili u rrit në Gjermani, mund të identifikojë racialisht si aziatik dhe etnikisht si gjerman.

Njerëzit që ndajnë të njëjtën garë mund të kenë etnie të dallueshme. Për shembull, njerëzit që identifikohen si të bardhë mund të kenë etninë gjermane, irlandeze ose britanike.

Dallimet e Ndërtuara Shoqërisht
Disa studiues besojnë se ideja e racës dhe përkatësisë etnike është ndërtuar në mënyrë shoqërore. Kjo për shkak se përkufizimet e tyre ndryshojnë me kalimin e kohës, bazuar në opinionin publik të pranuar gjerësisht. Gara dikur besohej se ishte për shkak të dallimeve gjenetike dhe morfologjive biologjike. Ky besim i dha rrugë racizmit, idenë e epërsisë racore dhe inferioritetit. Për shembull, kur emigrantët italianë filluan të mbërrinin në Shtetet e Bashkuara, ato nuk konsideroheshin pjesë e “racës së bardhë”. E njëjta gjë vlen edhe për emigrantët irlandezë dhe lindorë. Pikëpamja e pranuar gjerësisht se këta individë nuk ishin të bardhë çuan në kufizime të politikave të emigracionit dhe në hyrjen e imigrantëve “jo të bardhë”. Në fakt, gjatë kësaj kohe, njerëzit nga këto zona u konsideruan si gara “alpine” ose “mesdhetare”. Sot, këto kategori racore nuk ekzistojnë më. Në vend të kësaj, për shkak të ndryshimeve të mëvonshme të politikave, njerëzit nga këto grupe filluan të pranoheshin në garën më të gjerë “të bardhë”. Ata tani janë identifikuar si grupe etnike individuale. Që tregon se, si ideja e racës, ideja e përkatësisë etnike gjithashtu ndryshon me kalimin e kohës bazuar në opinionin publik të mbajtur gjerësisht.

Identiteti etnik besohet të nxisë kohezivitetin e grupit, veçanërisht në komunitetet e emigrantëve. Ndarja e identitetit etnik brenda grupeve ose komuniteteve siguron siguri për individët të cilët përndryshe mund të shmangen brenda vendit të tyre pritës. Me kalimin e kohës, megjithatë, identiteti etnik zëvendësohet me identitetin racial. Kjo zëvendësim ndodh pasi çdo gjeneratë e njëpasnjëshme fillon të asimilojë me kulturën e vendit mikpritës, i cili rrjedhimisht shkon nga të qenit vend pritës në shtëpi.

Artikulli paraprakCili është dallimi midis një shteti dhe një kombi?
Artikulli vijuesÇfarë do të thotë të jetosh në mërgim?