Çfarë është Medreseja

Medreseja është një fjalë arabe që përfaqëson çdo institucion mësimor privat, publik, laik dhe fetar, duke përfshirë një shkollë dhe një universitet për nxënësit muslimanë ose jomyslimanë./Kumti.com

Fjala ‘madrasa’ ka një origjinë semite që do të thotë ‘për të studiuar në një vend’. Në arabisht dhe në shumë gjuhë të ndikuara nga arabishtja, medreseja (madraza, madraza ose medrese) përfaqëson çdo institucion mësimor privat, publik, laik dhe fetar, duke përfshirë një shkollë dhe një universitet për nxënësit muslimanë ose jomyslimanë. Në vendet islame, medreset zakonisht përfshijnë disa kurse, shpesh dy, si hifz (memorizimin e të gjithë Kuranit) dhe ‘alim (për ata që duan të bëhen udhëheqës myslimanë). A’limu mëson interpretimin e Kur’anit, ligjin islam, mësimet e profetit Muhamed, logjikën dhe historinë muslimane. Megjithatë, në vendet e pakicave muslimane, duke përfshirë perëndimin, medreseja i referohet një sistemi edukimi fetar ku nxënësit studiojnë përmbajtjen islame në arabisht, duke përfshirë Kuranin, hadithet, historinë islame dhe letërsinë arabe. Shumica e medreseve janë zakonisht, por jo gjithmonë, të lidhura me xhami.

Historia e hershme e Medreses
Një nga dëshmitë më të hershme të arsimimit  gjurmon prapa në vitin 859 pas Krishtit në Jamair al-Qarawīyīn të Marokut (një nga universitetet më të vjetra). Përmendje të tjera të hershme përfshijnë Egjiptin rreth vitit 959. Gjatë periudhës mesjetare (shekulli i dhjetë) në botën islame, një mektbeb ishte më i ulët se një medrese dhe shpesh mësohej vetëm në xhami, ndërsa medreseja nënkuptonte arsimin e lartë. Megjithatë, gjatë kësaj periudhe erdhën më vonë shkencat laike, etika, dhe studimet filozofike në medrese. Mes shekujve të njëmbëdhjetë dhe katërmbëdhjetë, kurrikula e medreses u rrit dhe u bë më e sofistikuar për të përfshirë filozofinë islame dhe më vonë në disiplina si matematika, gjeografia, astronomi dhe astrologjia. Gjatë Perandorisë Osmane, sistemi i arsimit në mes të Mesdheut ka integruar arsimin shpirtëror, intelektual, të shkruar dhe me gojë. Përdorimi ishte i gjerë deri në një masë të konvertimit të një kishe në një medrese për të mësuar hadithin e lartë dhe mjekësinë e atëhershme.

Rëndësia e Medreses sipas Islamit

Dijetarët myslimanë besojnë se edukimi i Medresesë mbështetet në vargun kuranor ku Profeti Muhamed thotë se “Zoti, më jep njohuri” dhe në vargje të tjera ku ai tha “kushdo që largohet nga shtëpia për të kërkuar dije ecën me Perëndinë” dhe “kërkojnë njohuri nga djepi në Për më tepër, arabët përjetshëm duke thënë “bojë e dijetarëve është më e çmuar se gjaku i martirëve”, tregon se sa e rëndësishme ishte edukimi për muslimanët e hershëm. Duke besuar se Profeti Muhamed mësoi dhe përhapi mëshirën, medresantet i mësojnë hadithet e profetit, që njerëzit të jenë qenie njerëzore më të mira dhe të shërbejnë për përmirësimin e njerëzimit. Nga këto tekste, është e qartë se si dhe pse edukimi i medresesë ishte dhe mbetet ende e rëndësishme për Islamin./Kumti.com

 

 

Artikulli paraprakHezbollahu – Një organizatë paramilitare globale
Artikulli vijuesÇka është Klani?