Dallimi me rripin e sigurisë dhe pa të në rastet të një përplasje me veturë

0
688

Dallimi me rripin e sigurisë dhe pa të në rastet kur ndodhin përplasjet me veturë.
Shumica nga ne e nënvlerësojmë rëndësinë që ka rripi i sigurisë, shumë prej nesh ndodh ta dinë pjesërisht rëndësinë por nuk e respektojnë ngase mburren me shkeljen e ligjit sic është zakon i shpeshtë tek shqiptarët.

Por besoj që kjo video ju konkretizon sado pak rëndësinë dhe që përveç frikës nga gjobat, do ta përfillni bartjen e rripit për shkak të sigurisë suaj, fammiljarëve dhe miqve tuaj.