Diagram: Nëse bota ishte 100 njerëz

0
199

Jak Hagely, një dizajnues infografik, ka bërë një diagrim duke na dhënë një gamë të tërë të të dhënave globale, të rregulluar në një premisë të thjeshtë: se si do të dukej bota sikur ajo të përfaqësohet vetëm nga 100 njerëz.

Mund të shihni se pjesa më e madhe në këtë planet janë Azian, shumica e të cilëve nuk kanë akses në internet, se si një e katërta e botës “100” do të jenë fëmijë dhe gjysma e tyre do të jetonte ndër 2$ në ditë.

Është një nxjerr nga një statistik e vjetër, e bërë në vitin 1992, e cila tani është përditësuar në rritjen e popullsisë mbi 7 miliar njerëz.