Edema

0
341

Edema është rritja e volumit të një organi/indi, për shkak të rritjes së sasise së lengut jashtëqelizor në të. Është 4 tipësh::
1.Edeme hidrostatike
2.Edeme toksike
3.Edeme hipoproteinike
4.Edeme linfatike