Egoisti

0
311
Egoist është ai që kërkon nga të tjerët të bashkëndjejnë dhimbjet e tij, ndërsa kur gëzohet, ikën për të shijuar vet gëzimin.
 
Ekrem Avdiu (e huazuar)