Një lëvizje ngelet e fuqishme përderisa

0
170

Një rregull që duhet ta kuptojmë shumë mirë:
Një lëvizje ngelet e fuqishme përderisa vazhdimisht prodhon lider, simbole dhe njerëz të mendjes së ndritur.
Bekir Halimi