Të rinjtë në Kosovë, Të mbikualifikuar për punën që bëjnë

0
947

Kundër dëshirës dhe përgatitjes së tyre, për shkak të gjendjes socio-ekonomike në Kosovë, të rinjtë shprehen të gatshëm të bëjnë punë nën nivelin e kualifikimit të tyre. Sipas një raporti të BERZH-it për vitet 2016-17, rreth 20 për qind e të rinjve kosovarë, punojnë në vende pune, për të cilat janë të mbikualifikuar.