Zakat

0
550
Zakat: Kjo i referohet një pagese obligativ për çdo Musliman që ka prone në pasuri në vlerë të barabartë apo më të lartë sesa vlera minimale që quhet Nisab. Është njëra nga pesë shtyllat e Islamit. Janë gjthsej tetë kategori që pranojnë Zekatin në mesin e të cilëve janë edhe të varfëritë dhe ata me nevoja.