Sunday, November 27, 2022

Vitaminat

0
Vitamina (lat.: vita = jetë) janë substanca organike të cilat janë të përhapura te bimët, shtazët dhe mikroorganizmat ndërsa njeriu i merr nëpërmjet ushqimit....

Sistemi koordinativ

0
Sistemi koordinativ është treshja e renditur e boshteve numerike që janë normale ndërmjet vete dhe kanë një pikë të përbashkët O dhe një njësi...

Auditimi

0
Auditimi (ang.:Auditing) është term administrativ me të cilin nënkuptohet procesi që mund të realizohet për të kënaqur kërkesat e menaxhimit, apo të ndonjë auditori...

Migrena

0
Migrena është një sëmundje neurologjike me dhimbje pulsative të kokës e shoqëruar me nause, vjellje, ndjeshmëri ndaj dritës, zërave dhe ndaj aromave. Simptomet Fillon...

Simetria

0
Simetria në përgjithësi ka dy kuptime. Në kuptimin e parë në aspektin jopreciz ka të bëjë me harmoninë dhe estetikën proporcionin dhe balancën gjegjësisht...

Apeli dhe Apelimi

0
Apel m.sh. -Thirrje emër për emër e nxënësve në shkollë, e ushtarëve ose e njerëzve në një mbledhje për të parë kush mungon. Apeli...

Gjykimi në matematikë

0
Gjykimi - Në logjikën matematike merret për koncept themelor i cili në aspektin e saktësisë (vërtetësisë) i nënshtrohet ligjit të përjashtimit të së tretës...

Ixharah

0
Ixharah: Është kontratë që përfshinë dhënie me qira me anë të së cilës shërbimet e personit apo një entiteti legal apo organizatë mirën me...

Ironia

0
Ironia, fjala ironi vjen nga greqishtja eironeia - tallje e fshehur, shtirje.   Është tallje e holle dhe e fshehur me intonacion lavdërues, qe nënkupton...

Murtajë

0
MURTAJË f. mjek. 1. Sëmundje ngjitëse shumë e rëndë, që shkaktohet nga një virus i posaçëm, përhapet shumë shpejt, shfaqet me zjarrmi e dobësi të...