Sunday, November 27, 2022

Borxhi i keq

0
Borxhi i keq është një lloj i borxhit që një kompani B i ka kompanisë A e që kompania A nuk pret kthimin e...

Dispnea

0
Dispnea (Latinisht: dyspnoea; Greqisht: dyspnoia prej dyspnoos) ndjesi e pamundësisë për t'u mbushur me ajër, e një urie për oksigjen, shkaku i së cilës...

Standardet apo Certifikimet ISO

0
Çertifkimi është prova e përputhshmerisë me normativën, e vendosur nga Enti ose Organizata. Çertifikimi është nje garanci e shkruar, e lëshuar nga një ent,...

Cash flow

0
Cash flow (shq.kesh flou) ose rrjedha e parave - Nënkupton kapacitetin e lëvizshmërisë së lirë të parasë në kompani.

Migrenë

0
MIGRENË f. mjek. Sëmundje që shfaqet me dhembje të herëpashershme e të forta të kokës, zakonisht në njërën anë.

Majasëlli

0
MAJASËLL m. mjek. Sëmundje që shfaqet me zgjerim të venave në fund të zorrës së trashë dhe që shkakton rrjedhje gjaku; hemorroide. Bar majasëlli. Vuante...

DALLAVERE

0
DALLAVERE, f. kryes. sh. Veprim i pandershëm i një njeriu të keq, i cili përpiqet që me rrugë të padrejta e me mashtrime të marrë...

Gjatësia

0
Gjatësia (simboli , l) është masa e një trupi fizik po ashtu ajo është edhe rruga që një trup ose një objekt që gjendet...

Dajlan

0
DAJLAN. m. sh. 1. Thurimë a resë me kallama ose me hunj të ngulur në tokë, që bëhet zakonisht afër derdhjes së lumenjve, në gjire...

Agar

0
Agar. m. spec. Lëndë e qullët që nxirret nga disa leshterikë dhe që përdoret si mjedis ushqyes për mikrobet në laboratore, në industri etj.