Tuesday, May 24, 2022

AIDA

0
AIDA: (ekonomi) term, shkurtesë për çështje Marketingu me domethënje: Attention, Interes, Desire dhe Action (Vëmendje, Intersim, Dëshirë dhe Veprim). Marketing skema AIDA është zhvilluar nga...