Ç’është KAMATA?!

0
184

Kamata është shtesa që merr huamarrësi nga huadhënësi për moskthimin e borxhit në kohën e caktuar.

-Kamata është një nga sëmundjet më të neveritshme të shoqërisë, ku ata që punojnë me kamatë shfrytëzojnë pamëshirshëm djersën e të tjerëve, e kjo mënyrë e pasurimit është e padrejtë. Sistemi me kamatë dëmton rëndë e seriozisht aspektin shpirtëror, shoqëror dhe atë ekonomik.

– Ai që merret me ndonjë veprimtari të kamatës në çfarëdo forme qoftë, i ka shpallur luftë Zotit, i Cili ashpërsisht e ka ndaluar atë, duke e lejuar shitblerjen e pastër dhe shumë forma tjera të ekonomisë për shtimin e pasurisë ndershmërisht. Kamata mbjell tek njeriu interesin vetjak dhe shpirti i tij dëshiron vetëm të kënaqet në kurriz të tjerëve.

– Kamata shkakton armiqësi dhe urrejtje në mes të pjesëtarëve të një shoqërie, duke larguar çdo ndjenjë të dhembshurisë, bashkëpunimit të dyanshëm dhe mirësisë ndaj njëri-tjetrit. Ajo fut zili e përçarje dhe shkatërron çdo vlerë morale, shoqërore dhe vëllazërore.

– Kamata nuk është mundësi që të ndihmohemi ekonomikisht, kamata është institucionalizim i vjedhjes dhe rrëmbimit! Sistemi me kamatë i ndan njerëzit në dy shtresa:

1. Të pasurit, të cilët vijnë duke u pasuruar gjithnjë e më shumë.
2. Të varfrit, të cilët vijnë duke u varfëruar gjithnjë e më shumë.

Sepse kamata nuk i nxjerr të varfrit nga varfëria, të varfrit gjithmonë bien viktimë e të pasurve, të cilët kurrë në mënyrë të ndershme e bamirësie nuk ofrojnë ndihmë për ta.

– Kamata ndikon në çrregullimin e kësaj baraspeshe, shkakton humbje dhe kriza të thella ekonomike, dhe gjithashtu degradon individë, popuj dhe shoqërish.

JETA PA KAMATË, DALJE NGA KRIZA!

Shkruar nga Labinot Kunushevci/perytmoter/kohaislame