Çfarë është klimatologjia?

Drs. Kevin Brinson and Dan Leathers of the Delaware Environment Observing System are celebrating 10 year since UD started archiving real time weather data.

Klimatologjia është studimi shkencor i klimës, i definuar si modele të motit që janë mesatarizuar gjatë një periudhe të caktuar kohe për të marrë një model të qëndrueshëm të kushteve atmosferike të pritshme.

Klimatologjia është studimi shkencor i klimës. Klima është përcaktuar si modele të motit që janë mesatarizuar gjatë një periudhe të caktuar kohe për të marrë një model të qëndrueshëm të kushteve atmosferike të pritshme. Moti është gjendja atmosferike e një vendi të caktuar për një periudhë të shkurtër kohore, normalisht një ditë. Mesatarja e motit për një kohë të gjatë dhe të pacaktuar mundëson parashikimin e modelit klimatik të një zone. Klimatologjia konsiderohet si një nënndarje e gjeografisë fizike, shkencave atmosferike dhe shkencave të tokës në përgjithësi.

Aspektet e oceanography dhe biogeography gjithashtu janë konsideruar si pjesë e klimatologjisë. Klimatologjia fokusohet në aspekte të tilla si shtresa kufitare atmosferike, modelet e qarkullimit, transferimi i nxehtësisë në glob, bashkëveprimi i oqeanit me atmosferën dhe sipërfaqen e tokës, përdorimin e tokës dhe topografinë.

Natyra shkencore dhe fushëveprimi i klimatologjisë
Klimatologjia ka evoluar nga një aktivitet i thjeshtë kontabiliteti teorik në fushën e tanishme komplekse shkencore dhe praktike. Shkenca është përcaktuar si e vërteta dhe fakte që janë marrë përmes hulumtimeve të vazhdueshme, metodave sistematike, vlerësimit të fenomeneve dhe vëzhgimit. Prandaj, klimatologjia është metoda shkencore që përfshin të gjitha aspektet që përcaktojnë shkencën. Përveç aspekteve të lartëpërmendura, për të marrë modelet klimatike, në hulumtimin klimatik përdoren disa shkallë dhe matësa. Klimatologjia nuk merret vetëm me klimën e një vendi por gjithashtu përcakton arsyen për luhatjet e klimës në zonë, si aktivitetet njerëzore çojnë në variacionet klimatike, efektet e klimës mbi aktivitetet njerëzore dhe karakteristikat e klimës. Klima gjithashtu varet nga shtresat e tokës dhe atmosferës, një manifestim i mëtejshëm i natyrës së tij shkencore.

Nën-Fushat e Klimatologjisë
Sipas fushës së specializimit, klimatologjia është ndarë në nën-fusha më të vogla: paleoklimatologji, paleotempestologji, klimatologji historike, metrologji dhe bioklimatologji. Paleoklimatologjia fokusohet në krijimin e modeleve të kaluara klimatike të një vendi duke studiuar bërthamat e akullit dhe unazat e pemëve. Paleotempestology përdor të dhëna të lashta për të përcaktuar frekuencën dhe madhësinë e uraganeve të kaluara. Klimatologjia historike fokusohet në vendosjen e klimës së një vendi pas studimit të aktiviteteve që u përfshinë banorët e lashtë të vendit të caktuar. Metrologjia, e cila shpesh konfuzohet me klimatologji, merret me motin, i cili zgjat deri në maksimum ndoshta një javë ose një muaj Bioklimatologjia merret me efektet që klima ka në organizmat e gjallë.

Rëndësia e klimatologjisë
Klimatologjia është e rëndësishme në përcaktimin e modeleve klimatike të një rajoni të caktuar. Themelimi i modelit klimatik është i rëndësishëm në vendosjen e aktiviteteve ekonomike që do të lulëzojnë në atë rajon të veçantë. Nëse klima e një rajoni është e vendosur të jetë e ftohtë dhe e lagësht, do të ishte e sigurt të konkludohet se bujqësia mund të lulëzojë në rajon. Duke pasur një model të qartë të klimës e bën më të lehtë për njerëzit të kuptojnë sezonet e angazhimit në detyra të veçanta. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për turistët dhe fermerët. Zhvillimi i infrastrukturës, veçanërisht ndërtesat, varen nga klima. Pasi të krijohet një model klimatik, inxhinierët rekomandojnë përdorimin e materialeve që jo vetëm që do të përballojnë kushtet, por edhe do të mbrojnë banorët nga çdo gjendje e ashpër klimatike. Për më tepër, klimatologjia kërkon të përcaktojë se pse klima ndryshon nga vendi në tjetrin./Kumti.com

Artikulli paraprakKu është dallimi mes një oqeani dhe një deti
Artikulli vijuesCili vend ka më së shumti ishuj?