Çfarë është TVSH-ja

TVSH-ja thënë shkurt ësht një taksë me vlerë të shtuar.

TVSH është një akronim për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar. Në disa vende është tatimi mbi mallrat dhe shërbimet (GST). TVSH është një taksë e konsumit e vlerësuar mbi vlerën e tepërt të mallrave dhe shërbimeve. Kjo është një metodë e përdorur nga më shumë se 166 vende të botës për të rritur të ardhurat e qeverisë. Shtetet e Bashkuara janë një përjashtim pasi përdor një sistem të taksave të shitjes sesa TVSH.

Llogaritja e TVSH-së
Ekzistojnë dy metoda themelore të llogaritjes së TVSH-së, domethënë faturën e kreditit ose metodën e bazuar në faturë dhe metodën e bazuar në llogaritë. Sipas metodës së bazuar në faturë, aplikimi i tatimit është në transaksionet e shitjes. Konsumatorët marrin informacion mbi shumën e TVSH-së të paguar, ndërkohë që bizneset marrin kredi duke përshkruar TVSH-në e paguar për materialet dhe shërbimet e dhëna. Përveç Japonisë, shumica e vendeve përdorin metodën e bazuar në faturë të llogaritjes së TVSH-së. Përkundrazi, një TVSH me bazë llogarie është një e llogaritur në fund të një periudhe raportuese. Procesi fillon duke pasur shitjet totale të tatueshme që llogariten pastaj zbriten nga blerjet totale të tatueshme. Norma e TVSH-së zbatohet më pas në diferencë. Kjo metodë përdoret kryesisht në Japoni.

Një histori e shkurtër e TVSH-së
Vendet që zbatuan TVSH-në e parë ishin Franca dhe Gjermania. Taksa ishte në formën e tatimit të përgjithshëm të konsumit gjatë epokës së Luftës së Parë Botërore. Megjithatë, Franca përkrahu përdorimin modern të TVSH-së në vitet 1950 me iniciativën e Maurice Laure, Drejtorit të Përbashkët të Autoritetit Tatimor Francez në 1954. Koncepti i TVSH-së erdhi në vitin 1918 me propozimin e industrialistit gjerman të quajtur Dr. Wilhelm von Siemens. Në fillim, tatimi kishte në shënjestër vetëm bizneset e mëdha. Më vonë, qeveria e zgjeroi atë për të përfshirë të gjithë sektorët e biznesit. Sot, TVSH arrin në 50% të të ardhurave të qeverisë franceze.

Krahasimi i TVSH-së me Tatimin në Shitje

Dallimi i parë është se TVSH-ja akuzohet për eksportet, ndërkohë që tatimi mbi shitjen nuk është. Së dyti, baza e pagesës së tatimit mbi shitjet është në shumën e plotë të importeve. Megjithatë, pagesa e TVSH-së zbatohet vetëm për vlerën e shtuar të mallit si nga importuesi ashtu edhe nga shitësi. Së treti, është konsumatori përfundimtar që paguan taksën e shitjes ndërsa të gjithë blerësit paguajnë TVSH. Së katërti, nën taksën e shitjes, Rishites ofrojnë shitësit çertifikimet e përjashtimit dhe kështu nuk tatojnë sendet e rishitura. Megjithatë, Rishites paguajnë tatime tek shitësi nën TVSH. Përveç kësaj, ata janë në liri të kërkojnë çdo TVSH për taksat e paguara për inputet e biznesit. Përfundimisht, sipas pranimit të tatimit në TVSH, autoritetet tatimore pranojnë para shitjes së mallrave. Përkundrazi, autoritetet tatimore kanë qasje në të ardhurat tatimore vetëm pasi mallrat i shiten konsumatorit final në rastin e taksave të shitjes.

Avantazhet dhe kufizimet e TVSH-së
Ekzistojnë tri avantazhe kryesore të përdorimit të TVSH-së për të mbledhur të ardhura. Së pari, krahasuar me taksat e tjera minimizon evazionin fiskal. Së dyti, është e thjeshtë për t’u administruar. Së treti, pasi që TVSH bazohet në vlerën e shtuar për mallrat, ajo nuk ndikon në çmimin e mallrave. Nga ana tjetër, kufizimet e TVSH përfshijnë faktin se është relativisht komplekse për t’u kuptuar. Përveç kësaj, është shumë e shtrenjtë për t’u zbatuar./Kumti.com

 

Artikulli paraprak12 shenjat që tregojnë se nuk pini ujë mjaftueshëm
Artikulli vijuesÇfarë është rrethimi ushtarak