Çka është ZIP Kodi?

ZIP qëndron për Planin e Përmirësimit të Zonës dhe është një formë e kodit postar që përdoret që nga viti 1963

Kodi ZIP është një sistem që përbëhet nga kodet postare që janë përdorur nga Shërbimi Postar Amerikan nga viti 1963. ZIP është një akronim i cili qëndron për Planin e Përmirësimit të Zonës. Kur dërguesit përdorin kodin e adresës postare, që përbëhet nga pesë shifra, posta është dërguar në mënyrë më efikase dhe më të shpejtë, pra emri. Formati primar i kodit ZIP përbëhet nga pesë shifra. Në vitin 1983, ‘ZIP +4’ u fut një kod i zgjeruar; ajo paraqiti pesë shifrat, një vizë ndarje dhe katër shifra të tjera të cilat u shtuan me porosi për të gjetur më saktësisht destinacionin. Shërbimi Postar Amerikan fillimisht e ka regjistruar termin ‘Kodi ZIP’ si një shenjë shërbimi, por që atëherë ka skaduar./Kumti.com

Historia e Kodit Postar
Konteksti i kodeve postare filloi me numrat e zonave ose rrethin postar. Në vitin 1943, ekzistonte zbatimi i kodeve postare për disa qytete të mëdha të kryera nga Departamenti Amerikan i Postës (USPOD). Gjatë fillim të viteve 1960, u kërkohet një sistem më strategjik që çoi në futjen e kodeve jo-detyruese ZIP me pesë shifra më 1 korrik 1963, në të gjithë vendin. Më 1 tetor 1963, Publikimi 59 u lëshua nga Departamenti Amerikan i Postës, duke paraqitur shkurtesat që përdoren me kodin ZIP. Është një listë e dy shkronjave të një shkurtimi të shtetit të shkruar me shkronja të mëdha. Megjithatë, më parë ishte sugjeruar se kapitalizimi i shkurtimeve do të ishte midis dy dhe pesë letra. Ideja e një standardi prej dy shkronjash në ‘Publikimin 59’ u themelua në një linjë maksimale prej 23 pozicionesh pasi që u pranua universalisht të jetë një bazë më efikase për linjat e linjës për sistemet e adresimit primar. Shkurtimi me dy shkronja do të pasohet nga një emër i gjatë qyteti i cili gjithashtu është i integruar me një shtet me shumë shkronja, për shembull, ‘Sacramento, Calif’ do të kombinohej me kodin ZIP të zonës. Megjithatë, këto shkurtime nuk kanë ndryshuar, përveç në vitin 1969, kur administrata postare kanadeze kërkoi që shkurtesa e Nebraskës të ndryshohet në NE nga NB në mënyrë që njerëzit të mund ta ndalojnë konfuzionin me provincën kanadeze të New Brunswick.

Në vitin 1944, Robert Moon, i cili konsiderohet si shpikësi i Kodit Postar, paraqiti idenë ndërsa ai punonte si inspektor postar. Ai i atribuohet me tre shifrat e para që përshkruajnë qendrën sek e njohur gjithashtu si qendra sektoriale (SCF). SCF është ai që e rendit postën me tre numrat e parë në kodet e tyre të ZIP për të gjitha zyrat postare përpara se të renditet sipas dy shifrave përfundimtare dhe më vonë të dërgohet në zyrat përkatëse. Megjithatë, qendrat seksionare nuk janë të qasshme për publikun dhe nuk dërgojnë postë, me shumicën e punonjësve që punojnë në ndërrimin e natës. Pasdite, postat e mbledhura në zyrat postare dërgohen në SCF të specifikuara dhe renditen gjatë natës. Dy shifrat e fundit në qytetet më të mëdha korrespondonin me numrin më të vjetër të zonës postare. Megjithatë, në vitin 1967, ai u bë një domosdoshmëri për të dyja palët e treta dhe të klasit të dytë, duke çuar kështu në miratimin e sistemit.

ZIP + 4
në vitin 1983, Shërbimi Postar Amerikan zgjeroi sistemin ZIP në ZIP + 4, i njohur gjithashtu ‘plus katër kode’, ‘add-ons’ ose ‘add-on codes’. Sistemi përdor një kod të thjeshtë pesë shifror së bashku me një shtesë prej katër shifrave që identifikojnë një segment gjeografik brenda një zone të shpërndarjes me pesë shifra, të tilla si një grup apartamentesh ose një blloku qyteti. Përdorimi i një identifikuesi shtesë është të ndihmojë në shpërndarjen dhe klasifikimin e postës. Rregulli i kutive të postës kërkon që çdo kuti të përmbajë ZIP plus katër kode së bashku me një kod shtesë që zakonisht është katër shifrat e fundit të numrit të kutisë, zero plus tre shifrat e fundit të numrit të kutisë. Së fundi, nëse shifrat e kutisë janë më pak se katër, zeros shtohen para numrit të kutisë duke formuar kështu një numër katër shifrorësh.

Barkodi postar
Një Kod ZIP zakonisht interpretohet me një barkode Inteligjente Mail e cila është shtypur në copë postare, duke bërë kështu më të thjeshtë për makinat e automatizuara për të kategorizuar postën. Dërguesi mund të shtypë një barkode, por rekomandohet që të lejoni zyrën postare ta bëjë atë kur ata po përpunojnë copë. Zyra e postës përdor teknologjinë OCR, edhe pse ndonjëherë një qenie njerëzore mund të kërkohet për të lexuar dhe për të hyrë në adresë. Pas pagesës, klientët që dërgojnë bulk mail zakonisht u jepet një zbritje në rast se presin postën ose shtypin barkodin. Listat e postës duhet të standardizohen me versionet e përditësuara të Sistemit të Mbështetjes së Saktësisë së Kodimit (CASS) një softuer të akredituar i cili jo vetëm që verifikon, por gjithashtu shton ZIP të saktë plus katër Kodi si dhe dy shifra shtesë që përfaqësojnë pikën e shpërndarjes specifike. Mailja duhet të renditet në një skemë të veçantë, një zip me 11 shifra me së paku 150 postë dhe të shoqëruar me dokumentacionin e verifikimit. Softueri i çertifikuar i PAVE merr hapa të tillë, duke përfshirë printimin e etiketave të adresave për barcode, si dhe etiketat e tabelës ose thes. Prandaj, secila nga pikat e postës në shtete përbëhet nga një numër me 12 shifra.

Struktura
Në SHBA, pikat e shpërndarjes përcaktohen nga kodet ZIP si dhe stacione jashtë shtetit duke përfshirë territoret për forcat e saj të armatosura. Republika e Marshall Islands, Republika e Palau dhe vendet e pavarura të Shteteve Federale të Mikronezisë secila kanë integruar Kodet ZIP në sistemin postar amerikan i cili operohet nga një Kompakt i Shoqatës së Lirë. Në mënyrë të ngjashme, posta që dërgohet jashtë shtetit për çdo mision diplomatik amerikan shpesh trajtohet sikur të ishte destinuar për një adresë në Uashington, DC. Posta diplomatike përbëhet nga një numër diplomatik me katër shifra, i cili përdoret jo vetëm si një numër ndërtimi, por edhe në qytetin ku ndodhet ambasada dhe kombinohet me vendin e caktuar, duke formuar emrin e rrugës.

Kodet ZIP zakonisht etiketohen me numra duke filluar me shifrën e parë që përfaqëson një grup specifik të shteteve amerikane. Shifrat e dyta dhe të treta përfaqësojnë një zonë në atë grup, rendi alfabetik pastaj vjen pas rendit numerik. Megjithëse ideja e Kodeve ZIP ishte menduar për ofrimin sistematik të postës, ekzistojnë disa rrethana ku kodet ZIP mund të kalojnë kufijtë e shtetit, një shembull i mirë që janë objekte ushtarake.//Kumti.com

Artikulli paraprakÇfarë është rrethimi ushtarak
Artikulli vijues10 Sëmundjet autoimune