Si përcaktohet vlera e automjeteve?

0
269

Vlera e automjeteve përcaktohet:

a) në bazë të faturës nëse ajo është e paraqitur në vlerë reale, ( vlera e transaksionit)
b) nëse nuk është vlera transaksionit, atëherë vijnë ne aplikim metodat tjera te vlerësimit./Kumti.com