Thonë "Ka qenë shumë i sëmurë, Vdiq u qetësua, shpetoi!"

Thone “Ka qene shume i semure, Vdiq u qetesua, shpetoi!”
Trasmeton Aishja, Allahu qofte i kenaqur prej saj, se i thane Profetit ﷺ paqja dhe lavderimet e Allahut qofshin me te: “Vdiq filanja, u qetesua, shpetoi.” U zemerua Profeti ﷺ dhe tha: “Qetesohet e shpeton vetem ai te cilin e fal Allahu!”
Trasmeton Imam Ahmedi 24192, saktesoi Imam Albani ne Es Sahihah 1710

Artikulli paraprakPse po rren se "Turku 500 vite na ka prerë e na ka vrarë"
Artikulli vijuesGradohen studentët ushtarakë shqiptarë, që përfunduan studimet në Turqi