Sunday, November 27, 2022

Cili është dallimi mes organikes dhe inorganikes?

0
Komponimet organike përmbajnë karbon në strukturën e tyre dhe komponimet inorganike nuk kanë molekula të karbonit. Përkufizimet e komponimeve organike dhe inorganike Një përbërje organike i...

Cikli i Ujit

0
Cikli i ujit, i cili njihet edhe si cikli hidrologjik ose cikli hidrologjik, i referohet lëvizjes së pafundme të ujit nën, mbi ose mbi...

Mrekullit e All-llahut në duart tona; Fshehtësia e vijave të dorës

0
  A nuk e ke pyetur vetën asnjëherë më parë se cila është fshehtësia e vijave në dorën tënde?! Shikoje dorën tënde të djathë, çfarë po...

Cili është ndryshimi midis pandemisë dhe epidemisë?

0
Megjithëse ato përdoren ndonjëherë në mënyrë të ndërsjellë, ekziston një dallim midis pandemisë dhe epidemisë. Kur ka një shpërthim të sëmundjes, gjëja më shqetësuese është...

Pse Allahu në Kuran thotë se duhet dhënë gji dy vjet të plota?

0
Abduldaem Al-Kaheel Në Kuranin Fisnik thuhet: “Nënat, ato që duan ta plotësojnë gjidhënien, janë të obliguara t’u japin gji fëmijëve të vet dy vjet të plota....

Mjekësia profetike: Ja pse u ndalua fryerja në ushqimin e nxehtë

0
Kjo është një praktikë e zakonshme të cilën e përdorin shumë njerëz, e sidomos fëmijët. Ne e dimë se i Dërguari i Allahut s.a.v.s....

Si reagon trupi ndaj pijeve energjike si Red Bull?

0
Shumë njerëz kanë tendenca të konsumojnë pije energjike për të qëndruar zgjuar më gjatë, për t’i ngritur nivelet e energjisë etj. Pijet energjike konsumohen...

Kur blini pastë të dhëmbëve kushtoni VËMENDJE TË VEÇANTË këtyre KATRORËVE

0
Shumica e njerëzve kur blejnë pastë të dhëmbëve e lexojnë vetëm emrin e kompanisë. Por, sa nga ju mendoni se e keni lexuar atë...

Si mund ta konvertoni Celsius në Kelvin?

0
Celsius dhe Kelvin janë dy shkallë të zakonshme të temperaturës së përdorur. Çfarë është temperatura? Temperatura është intensiteti i nxehtësisë ose ftohtësisë së një objekti. Temperatura...

Hekuri në Kuran (mrekulli)

0
Hekuri është një nga elementet e përmendura në Kuran. Në suren El Hadid, d.m.th. në suren e Hekurit thuhet: ”Ne e kemi zbritur hekurin, në të...